- Advertisement -
- Advertisement -

East Capitals Rysslandsfond prisas av Lipper

- Advertisement -

Lipper Fund Awards är en del av Thomson Reuters Awards for Excellence, en världsomspännande uppsättning utmärkelser som uppmärksammar de som presterar bäst bland alla professionella investerare i världen. Priserna ges till fonder som över tid har kunnat visa stark riskjusterad avkastning i jämförelse med konkurrenterna.

East Capitals Rysslandsfond har varit mycket diversifierad sedan starten 1998. Tanken är att spegla drivkrafterna bakom tillväxten i den ryska ekonomin. Därför är fonden starkt inriktad på företag och sektorer som gynnas av den inhemska tillväxten, bland annat detaljhandel, bank- och finans och konsumentvaror.

Fonden har cirka 12,7 miljarder kronor under förvaltning och har genom åren fått flera Lipper- och Morningstarutmärkelser.

”Vi är mycket glada över att få detta pris. Den starka utvecklingen i Rysslandsfonden är en konsekvens av vår djupa lokala kunskap och aktiva förvaltningsfilosofi med många företagsbesök varje år. Vi ser mycket positivt på Ryssland 2012 och framåt. Tillväxttakten kommer troligtvis att öka som en konsekvens av WTO-inträdet, höga oljepriser och ökande konsumtion. Budgeten är i balans, och statsskulden i förhållande till BNP nästan försumbar. Det har ännu inte prisats in i marknaden, som fortfarande är mycket attraktivt värderad”, säger Jacob Grapengiesser, partner på East Capital.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -