East Capitals Rysslandsfond prisas av Lipper

Lipper Fund Awards är en del av Thomson Reuters Awards for Excellence, en världsomspännande uppsättning utmärkelser som uppmärksammar de som presterar bäst bland alla professionella investerare i världen. Priserna ges till fonder som över tid har kunnat visa stark riskjusterad avkastning i jämförelse med konkurrenterna.

East Capitals Rysslandsfond har varit mycket diversifierad sedan starten 1998. Tanken är att spegla drivkrafterna bakom tillväxten i den ryska ekonomin. Därför är fonden starkt inriktad på företag och sektorer som gynnas av den inhemska tillväxten, bland annat detaljhandel, bank- och finans och konsumentvaror.

Fonden har cirka 12,7 miljarder kronor under förvaltning och har genom åren fått flera Lipper- och Morningstarutmärkelser.

”Vi är mycket glada över att få detta pris. Den starka utvecklingen i Rysslandsfonden är en konsekvens av vår djupa lokala kunskap och aktiva förvaltningsfilosofi med många företagsbesök varje år. Vi ser mycket positivt på Ryssland 2012 och framåt. Tillväxttakten kommer troligtvis att öka som en konsekvens av WTO-inträdet, höga oljepriser och ökande konsumtion. Budgeten är i balans, och statsskulden i förhållande till BNP nästan försumbar. Det har ännu inte prisats in i marknaden, som fortfarande är mycket attraktivt värderad”, säger Jacob Grapengiesser, partner på East Capital.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.