Sverige går in i en period med mycket lägre tillväxt

STOCKHOLM (Direkt) Sverige går nu in i en period med mycket lägre tillväxt än vad vi har sett de senaste åren, innan tillväxten åter igen ökar. Inflationstrycket är lågt, men inflationen går så småningom tillbaka till inflationsmålet.

Det är inte oenighet om denna riktningsanvisning. Däremot finns det olika
uppfattningar om vad som är en väl avvägd penningpolitik och hur kraftig den penningpolitiska stimulansen ska vara för att bäst stabilisera inflation och resursutnyttjande”, sade Riksbankschef Stefan Ingves i en sammanfattning av den penningpolitiska diskussionen vid mötet den 15 februari, enligt protokollet som publicerades på onsdagen.

Vid mötet sänktes reporäntan med 25 punkter till 1,50 procent samtidigt som även reporäntebanan sänktes.

Redan känt var att ledamöterna Karolina Ekholm och Lars EO Svensson reserverade sig mot räntebeslutet och mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. De förordade att reporäntan skulle sänkas 50 punkter och att räntebanan skulle vara lägre än den som majoriteten röstade för.

Majoritetens beslut fattades mot bakgrund av en bedömning om att den svaga
efterfrågan i Sverige och omvärlden bidrar till att inflationstrycket blir lågt de kommande åren.

Bild: (C) shutterstock_mojito.mak

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.