EU godkände Danmarks garantistöd för banksammanslagningar

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen godkände på fredagen Danmarks garantistöd för banksammanslagningar.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Banker som är etablerade i Danmark, inklusive utländska filialer, kan få
statliga garantier för deras tillgångar vid en sammanslagning med en annan bank som är etablerad i Danmark.

En förutsättning är att minst den ena av bankerna är krisdrabbad eller sannolikt är på väg att bli krisdrabbad.

Dessutom får inte den totala balansräkningen överstiga 3 miljarder euro och den danska finansinspektionen måste ha bedömt att den fusionerade enheten är livskraftig.
Kommissionen konstaterade att den danska banksektorn är mycket fragmenterad med många lokala småbanker. Dessa banker har svårt att skaffa finansiering på interbankmarknaden.

Kommissionen fann att garantistödet är förenligt med EU:s krisanpassade
statsstödsregler för banker.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.