- Advertisement -
- Advertisement -

Polygon tappade under 2011

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den brittiska Event Driven-förvaltaren Polygon European Equity Opportunity Fund hade – likt flertalet fonder inom segmentet Event Driven – ett tämligen besvärligt år resultatetmässigt under 2011. Avkastningen landade på -7,02% för helåret, efter att resultatet i december reducerade nedgången något efter en uppgång på +1,11%.

Polygon har en historisk årlig avkastning sedan start (8 juli, 2008) på 18,16% och en total avkastning på 51,24% under samma period. Under 2009 och 2010 steg fonden +26,74% respektive 28,34% (A1 share class). Det enskilt största nedgången under året, som i princip skapade årets negativa resultat, var augusti månad som stod för -6,67% av årets nedgång. Under perioden juni-november var det endast oktober som landade på plus – med blygsamma 0,21%.

I månadsbrevet för december lyfter den ansvarige förvaltaren Reade Griffith särskilt fram positionen i svenska SAAB som en starkt bidragande faktor till månadsresultatet, med en uppgång på 18%. Efter att ha tagit en mindre position i aktien redan i juni, i samband med att BAE Systems sålde av sitt 10 procentiga ägande i bolaget, i en process där inte Royal Bank of Scotland fullt ut lyckades med i sitt uppdrag, har fonden succesivt ökat innehavet på attraktiva nivåer. Detta då aktien under hösten har varit pressad, bl.a. av det ”överhäng” av aktier som fanns kvar, samt att Orkla sålde av sitt innehav. När sedan Schweiz i slutet av november meddelade att de har för avsikt att köpa SAABs stridsflygplan JAS Gripen, svängde sentimentet för aktien, som steg på en i övrigt svag aktiemarknad. Polygon lyfter fram det faktum att aktien fortfarande är lågt värderad, med ett P/E-tal på 8 för 2012, justerat för likvida medel.

Förvaltaren skriver vidare att M&A-aktiviteterna enligt bedömningarna kommer att fortsätta vara på låg nivå under 2012, men att den fortsatta omstrukturering av bankernas balansräkningar under året, kommer ge goda investeringsmöjligheter.

Bild: (C) Paul Fleet—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -