Polygon tappade under 2011

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den brittiska Event Driven-förvaltaren Polygon European Equity Opportunity Fund hade – likt flertalet fonder inom segmentet Event Driven – ett tämligen besvärligt år resultatetmässigt under 2011. Avkastningen landade på -7,02% för helåret, efter att resultatet i december reducerade nedgången något efter en uppgång på +1,11%.

Polygon har en historisk årlig avkastning sedan start (8 juli, 2008) på 18,16% och en total avkastning på 51,24% under samma period. Under 2009 och 2010 steg fonden +26,74% respektive 28,34% (A1 share class). Det enskilt största nedgången under året, som i princip skapade årets negativa resultat, var augusti månad som stod för -6,67% av årets nedgång. Under perioden juni-november var det endast oktober som landade på plus – med blygsamma 0,21%.

I månadsbrevet för december lyfter den ansvarige förvaltaren Reade Griffith särskilt fram positionen i svenska SAAB som en starkt bidragande faktor till månadsresultatet, med en uppgång på 18%. Efter att ha tagit en mindre position i aktien redan i juni, i samband med att BAE Systems sålde av sitt 10 procentiga ägande i bolaget, i en process där inte Royal Bank of Scotland fullt ut lyckades med i sitt uppdrag, har fonden succesivt ökat innehavet på attraktiva nivåer. Detta då aktien under hösten har varit pressad, bl.a. av det ”överhäng” av aktier som fanns kvar, samt att Orkla sålde av sitt innehav. När sedan Schweiz i slutet av november meddelade att de har för avsikt att köpa SAABs stridsflygplan JAS Gripen, svängde sentimentet för aktien, som steg på en i övrigt svag aktiemarknad. Polygon lyfter fram det faktum att aktien fortfarande är lågt värderad, med ett P/E-tal på 8 för 2012, justerat för likvida medel.

Förvaltaren skriver vidare att M&A-aktiviteterna enligt bedömningarna kommer att fortsätta vara på låg nivå under 2012, men att den fortsatta omstrukturering av bankernas balansräkningar under året, kommer ge goda investeringsmöjligheter.

Bild: (C) Paul Fleet—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.