- Advertisement -
- Advertisement -

Polygon tappade under 2011

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den brittiska Event Driven-förvaltaren Polygon European Equity Opportunity Fund hade – likt flertalet fonder inom segmentet Event Driven – ett tämligen besvärligt år resultatetmässigt under 2011. Avkastningen landade på -7,02% för helåret, efter att resultatet i december reducerade nedgången något efter en uppgång på +1,11%.

Polygon har en historisk årlig avkastning sedan start (8 juli, 2008) på 18,16% och en total avkastning på 51,24% under samma period. Under 2009 och 2010 steg fonden +26,74% respektive 28,34% (A1 share class). Det enskilt största nedgången under året, som i princip skapade årets negativa resultat, var augusti månad som stod för -6,67% av årets nedgång. Under perioden juni-november var det endast oktober som landade på plus – med blygsamma 0,21%.

I månadsbrevet för december lyfter den ansvarige förvaltaren Reade Griffith särskilt fram positionen i svenska SAAB som en starkt bidragande faktor till månadsresultatet, med en uppgång på 18%. Efter att ha tagit en mindre position i aktien redan i juni, i samband med att BAE Systems sålde av sitt 10 procentiga ägande i bolaget, i en process där inte Royal Bank of Scotland fullt ut lyckades med i sitt uppdrag, har fonden succesivt ökat innehavet på attraktiva nivåer. Detta då aktien under hösten har varit pressad, bl.a. av det ”överhäng” av aktier som fanns kvar, samt att Orkla sålde av sitt innehav. När sedan Schweiz i slutet av november meddelade att de har för avsikt att köpa SAABs stridsflygplan JAS Gripen, svängde sentimentet för aktien, som steg på en i övrigt svag aktiemarknad. Polygon lyfter fram det faktum att aktien fortfarande är lågt värderad, med ett P/E-tal på 8 för 2012, justerat för likvida medel.

Förvaltaren skriver vidare att M&A-aktiviteterna enligt bedömningarna kommer att fortsätta vara på låg nivå under 2012, men att den fortsatta omstrukturering av bankernas balansräkningar under året, kommer ge goda investeringsmöjligheter.

Bild: (C) Paul Fleet—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...