Merrant fortsätter att imponera

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Merrant Alpha Select Fund är en fond-av-hedgefonder inom market neutral-segmentet. Merrant beskriver fonden i faktabladet som “…idealisk för investerare som vill addera hög riskjusterad avkastning och ren Alfa utan att addera Beta eller öka risken i deras befintliga portföljer.“ Så vad exakt menar fondförvaltarna Rolf Hagekrans och Ulf Seding på den Stockholmsbaserade fondförvaltaren med det. Man behöver bara titta på siffrorna. Fondens standardavvikelse är 1,82%, jämfört med 4,8% för HFRI Fond-i-Fond Index, avkastning sedan starten i augusti 2009 14,41%, med endast en negativ månad i sitt track record som förstör den annars så rena resultatlistan i augusti 2011. HFRI Fond-i-Fond Index under samma period gav en avkastning på 4,91%, eller grovt räknat cirka en tredjedel av fonden.

Men den erfarne läsaren kommer att upptäcka det verkligt otroliga: Sharpekvoten för Merrant Alpha Select är 3,13 (0,5 för index). En tumregel för den som inte är så familjär med riskmått är att allt som är nära eller över ett är ganska bra. Allt över två är tämligen enastående.

Faktum är att Merrant i ett utskick på fredagen bara konstaterade att deras Sharpekvot är “6:e högsta Sharpekvoten i Morningstars globala databas” och att deras fond var “bland de 2% med bäst avkastning under de senaste 24 månaderna”. När vi träffade Merrant i somras frågade vi dem varför de inte ville ta mer risk och följaktligen kunna få högre potentiell avkastning, antigen benom en mer aggressiv investeringsinriktning, eller genom att helt enkelt belåna fonden. Utan att bli helt fartblind, men betänk en 1,5x eller 2x till exempel. Förvånande nog (eller kanske inte) var deras svar att de faktiskt funderade på att snarare ta ner risken i fonden.

Med nuvarande 14 positioner i fonden är den mer koncentrerad än en konventionell fond-av-fonder, som vanligtvis har ungefär 20-25 positioner och vissa väsentligt mer än så. Något som är intressant att notera är att den årliga omsättningen i den underliggande portföljen är ganska hög, var tredje position ändras under året. “Vårt mål är att ha en verklig fond av fonder, med högt alfa och mycket likvida”, säger Ulf Sedig. ”Även de bästa fonderna tenderar att få för mycket Beta, för mycket korrelation till aktiemarknaden.”

”Fondens målavkastning är 6% på årsbasis. November månads uppgång med 0,4% gör att det landar väldigt nära det, på 5,96%.

I en utblick för det kommande året säger Merrant: “Vi ser en fortsatt hög volatilitet och utmanande marknadsförutsättningar under 2012. Följaktligen är vi väldigt försiktiga i vår allokering i de underliggande strategierna och undviker noggrant strategier med riskexponering mot ”feta svansar”. Alla våra strategier är likvida, låg-beta, marknadsneutrala och konsekventa strategier, utan avvikelser i förvaltningsstil.”

Bild: (C) kk-artworks—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.