EMU: snabbestimat inflation 2,8% i decmeber

STOCKHOLM (Direkt) Inflationstakten i euroområdet var 2,8 procent i december, enligt Eurostats snabbestimat för inflationen.

Förväntningarna för snabbindexet låg på 2,8 procent, enligt Bloomberg News
prognosenkät. I november var inflationstakten i euroområdet 3,0 procent, enligt slutliga HIKP.

Snabbestimatet avser det ofullständiga MUIKP (monetära unionens index för
konsumentpriser), medan det fullständiga indexet avser det mer omfattande HIKP (harmoniserade indexet för konsumentpriser). För att beräkna estimatet använder Eurostat tidig prisinformation från medlemsländer där sådan är tillgänglig samt tidig information om energipriser.

De senaste två åren har snabbestimatet förutspått inflationstakten korrekt 21 månader och avvikit med 0,1 procentenhet tre månader.

Snabbestimatet är enbart en totalsiffra och presenteras runt slutet av den
berörda månaden eller i början av månaden efter.

Det fullständiga HIKP presenteras den 17 januari.

Bild: (C) Argus—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.