- Advertisement -
- Advertisement -

Finländska Northern Star introducerar multi-asset UCITS-fond

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Helsingforsbaserade Northern Star meddelade på sin hemsida att de lanserar två UCITS-följande multi-asset-fonder. Global Dynamic Opportunities 10+ Fund investerar i globala obligationer, aktier och råvaror, medan Enhanced Fixed Income 5+ Fund, som namnet indikerar, kommer att använda en dynamisk, flexibel strategi för att investera i räntebärande tillgångar. “Dessa fonder är utformade för att möta en växande efterfrågan på strategier för tillgångsallokerings med låg volatilitet som fokuserar på en attraktiv avkastningsförväntning och erbjuder kapitalbevarande egenskaper över en konjunkturcykel”, säger VD Tomi Långström.

Markku Malkamäki ansvarar för multi-asset-teamet. Innan han började på Northern Star arbetade Markku Malkamäki som VD för en privatbank där han förvaltade multi-asset-strategier, där t.ex. en av dem, portföljen ’Target model 10+’, över en period av sex år gav en årlig genomsnittlig avkastning på 12,6%. Malkamäki säger att medan multi-asset-fonder traditionellt har varit en vanlig investering inom private banking-förvaltning, ”ser vi även ett ökande institutionellt intresse för dynamisk tillgångsallokering. Vår multi-asset-fond ger våra kunder möjligheten att komma åt vår strategi för tillgångsallokering, kombinerat med att fonden levererar en god volatilitetsjusterad avkastning och/eller erbjuder ett kapitalskydd.”

Global Dynamic Opportunities 10+ Fund kommer att ha en strategisk inriktning mot obligationer och aktier inom emerging markets.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -