- Advertisement -
- Advertisement -

Federal Reserve: Lämnar Fed Funds oförändrat på 0,0-0,25

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen att lämna målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät bland 111 bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed meddelade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar för att styrräntan ska hållas “exceptionellt låg” till åtminstone i slutet av 2014. Det innebär en signifikant förändring av det tidigare budskapet om låg ränta till åtminstone i mitten av 2013.

Jeffrey Lacker, Fedchef i Richmond, reserverade sig mot onsdagens beslut och förordade i stället uttalandet om hur länge ränta skulle förbli låg skulle strykas.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att ekonomin har expanderat i en måttlig takt, trots en viss inbromsning i den globala tillväxten. Även om indikatorer pekar mot en viss förbättring överlag i arbetsmarknadsförhållandena är arbetslösheten fortsatt hög.

Hushållskonsumtionen har fortsatt att öka, men företagens investeringar har bromsat in och bostadssektorn är fortsatt nedpressad. Inflationen har varit svag de senaste månaderna och de långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc räknar nu med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande kvartalen, och att arbetslösheten kommer att dämpas, men endast gradvis, mot en nivå som Fed anser vara förenlig med dess dubbla mandat. Men det finns risker.

“Spänningarna på de globala finansiella marknaderna fortsätter att utgöra signifikanta nedåtrisker mot de ekonomiska utsikterna”, skriver Fomc.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den kommer att ligga vid, eller under nivåer som är konsistenta med centralbankens mandat de kommande kvartalen.

För att stödja en starkare ekonomisk tillväxt och hjälpa till att säkra att inflationen, över tiden, ligger på nivåer som överensstämmer med det dubbla mandatet räknar Fomc med att “bibehålla en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken”, och bedömningen är nu alltså att styrräntan kommer att förbli “exceptionellt låg” till åtminstone sent under 2014.

Fomc beslutade vidare att fortsätta med sitt program för att förlänga den genomsnittliga löptiden på värdepappersinnehavet, i linje med vad som annonserades i september. Kommittén fortsätter också med policyn att reinvestera likvider från förfallande bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper, och att rulla över förfallande statspapper vid auktioner. Storleken och kompositionen på Feds värdepappersinnehav kommer att ses över regelbundet, och är redo att justera innehaven vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning, i kombination med prisstabilitet.

Bild: (C) Alexey Klementiev—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -