- Advertisement -
- Advertisement -

Europa’s bästa Event Driven Hedge Fond kommer från Sverige

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sten Berggren startade och ansvarar för förvaltningen av Sentat Event-Driven Hedge Fund, som är en av de få eller troligen den enda event drivna investerings strategin med fokus på de nordiska aktiemarknaderna. Fonden lanserades i december 2010 och därmed precis avslutat sitt första hela kalenderår med en totalavkastningen för 2011 om +11,4% under ett år när MSCI Nordic minskade med hela 17,1% och HFI Event Driven Index (Europa) förlorade 2,1% av sitt värde. Detta resultat, rankar fonden som nummer ett bland europeiska Event Driven hedgefonder (Euro kategoring) enligt HedgeFund Intelligence (EuroHedge).

Investerare i fonden har haft något högre volatilitet än branschens genomsnitt under året, om 11% jämfört med HFI Event Driven index på drygt fyra procent dock har antalet positiva avkastningsmånader varit klart bättre om 70% at jämföra med kolleger inom samma investerings strategi om lite drygt hälften (54%).

Den risk-justerade avkastningen målar dock bilden tydligare: Fondens Sharpe-kvot (vid 3%) var +0,75 (-0,94 för HFI Event Driven) och Sortino uppgick till +1,3 som klart överglänser index på -1,05. Vidare har korrelation varit mycket låg både jämfört med världsindex (MSCI AC World) samt Event Drivna konkurrenter om ca negativa 0,8 (dock kort statistik skall tilläggas om 13 månader, men dock en imponerande siffra)

Fondens investeringsstil är händelsestyrt, som namnet anger. Kort sagt försöker Fonden utnyttja ineffektiv prissättning som orsakas av förväntade specifika företagshändelser. Ineffektiviteten beror huvudsakligen på sannolikheten samt timing aspekten för händelsen. Exempel på prisineffektivitet fonden försöker utnyttja är bland annat i följande situationer/ händelser: Omstruktureringsfall, Sammanslagningar och förvärv, Andra företagstransaktioner (avyttringar), finansiellt ansträngda situationer (företag som värderas till substantiell rabatt till det ”faktiska” värdet på grund av potentiell konkurs) osv.

Fonden driver en ganska koncentrerad portfölj som vanligtvis innehåller 10-20 positioner. Ingen hävstång/belåning har använts sedan start enligt Sten Berggren, grundare och ansvarig förvaltare av den Event Drivna fonden.

Vi passade på att tala med Sten Berggren och kommer att publicera en intervjun med honom inom kort.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -