Europa’s bästa Event Driven Hedge Fond kommer från Sverige

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sten Berggren startade och ansvarar för förvaltningen av Sentat Event-Driven Hedge Fund, som är en av de få eller troligen den enda event drivna investerings strategin med fokus på de nordiska aktiemarknaderna. Fonden lanserades i december 2010 och därmed precis avslutat sitt första hela kalenderår med en totalavkastningen för 2011 om +11,4% under ett år när MSCI Nordic minskade med hela 17,1% och HFI Event Driven Index (Europa) förlorade 2,1% av sitt värde. Detta resultat, rankar fonden som nummer ett bland europeiska Event Driven hedgefonder (Euro kategoring) enligt HedgeFund Intelligence (EuroHedge).

Investerare i fonden har haft något högre volatilitet än branschens genomsnitt under året, om 11% jämfört med HFI Event Driven index på drygt fyra procent dock har antalet positiva avkastningsmånader varit klart bättre om 70% at jämföra med kolleger inom samma investerings strategi om lite drygt hälften (54%).

Den risk-justerade avkastningen målar dock bilden tydligare: Fondens Sharpe-kvot (vid 3%) var +0,75 (-0,94 för HFI Event Driven) och Sortino uppgick till +1,3 som klart överglänser index på -1,05. Vidare har korrelation varit mycket låg både jämfört med världsindex (MSCI AC World) samt Event Drivna konkurrenter om ca negativa 0,8 (dock kort statistik skall tilläggas om 13 månader, men dock en imponerande siffra)

Fondens investeringsstil är händelsestyrt, som namnet anger. Kort sagt försöker Fonden utnyttja ineffektiv prissättning som orsakas av förväntade specifika företagshändelser. Ineffektiviteten beror huvudsakligen på sannolikheten samt timing aspekten för händelsen. Exempel på prisineffektivitet fonden försöker utnyttja är bland annat i följande situationer/ händelser: Omstruktureringsfall, Sammanslagningar och förvärv, Andra företagstransaktioner (avyttringar), finansiellt ansträngda situationer (företag som värderas till substantiell rabatt till det ”faktiska” värdet på grund av potentiell konkurs) osv.

Fonden driver en ganska koncentrerad portfölj som vanligtvis innehåller 10-20 positioner. Ingen hävstång/belåning har använts sedan start enligt Sten Berggren, grundare och ansvarig förvaltare av den Event Drivna fonden.

Vi passade på att tala med Sten Berggren och kommer att publicera en intervjun med honom inom kort.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

2 Comments

  1. Fonden är ju mikroskopisk och gör man en affär och sen sitter still i båten är det ju inte så svårt.

    Jag har köpt två aktier och avkastat 47% under samma tid?

  2. Köper man in sig i en Hedgefond så prioriterar man “riskjusterad avkastning” före “avkastning”, å ju färre ben man står på ju vingligare blir det, både för enskilda och för hedgefondförvaltare…

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.