- Advertisement -
- Advertisement -

Europa’s bästa Event Driven Hedge Fond kommer från Sverige

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sten Berggren startade och ansvarar för förvaltningen av Sentat Event-Driven Hedge Fund, som är en av de få eller troligen den enda event drivna investerings strategin med fokus på de nordiska aktiemarknaderna. Fonden lanserades i december 2010 och därmed precis avslutat sitt första hela kalenderår med en totalavkastningen för 2011 om +11,4% under ett år när MSCI Nordic minskade med hela 17,1% och HFI Event Driven Index (Europa) förlorade 2,1% av sitt värde. Detta resultat, rankar fonden som nummer ett bland europeiska Event Driven hedgefonder (Euro kategoring) enligt HedgeFund Intelligence (EuroHedge).

Investerare i fonden har haft något högre volatilitet än branschens genomsnitt under året, om 11% jämfört med HFI Event Driven index på drygt fyra procent dock har antalet positiva avkastningsmånader varit klart bättre om 70% at jämföra med kolleger inom samma investerings strategi om lite drygt hälften (54%).

Den risk-justerade avkastningen målar dock bilden tydligare: Fondens Sharpe-kvot (vid 3%) var +0,75 (-0,94 för HFI Event Driven) och Sortino uppgick till +1,3 som klart överglänser index på -1,05. Vidare har korrelation varit mycket låg både jämfört med världsindex (MSCI AC World) samt Event Drivna konkurrenter om ca negativa 0,8 (dock kort statistik skall tilläggas om 13 månader, men dock en imponerande siffra)

Fondens investeringsstil är händelsestyrt, som namnet anger. Kort sagt försöker Fonden utnyttja ineffektiv prissättning som orsakas av förväntade specifika företagshändelser. Ineffektiviteten beror huvudsakligen på sannolikheten samt timing aspekten för händelsen. Exempel på prisineffektivitet fonden försöker utnyttja är bland annat i följande situationer/ händelser: Omstruktureringsfall, Sammanslagningar och förvärv, Andra företagstransaktioner (avyttringar), finansiellt ansträngda situationer (företag som värderas till substantiell rabatt till det ”faktiska” värdet på grund av potentiell konkurs) osv.

Fonden driver en ganska koncentrerad portfölj som vanligtvis innehåller 10-20 positioner. Ingen hävstång/belåning har använts sedan start enligt Sten Berggren, grundare och ansvarig förvaltare av den Event Drivna fonden.

Vi passade på att tala med Sten Berggren och kommer att publicera en intervjun med honom inom kort.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -