- Advertisement -
- Advertisement -

Skogsindustrin går i bräschen för den nya gröna ekonomin

- Advertisement -

I en ny skrift ’Skogsindustrin och energiomställningen’ beskrivs den omvälvande energiomställning som skogsindustribranschen har genomgått under de senaste tjugo åren.

Boken, som ges ut av Handelshögskolan i Stockholm (The Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR), följer skogsindustrins omvandling från den politiska debatten i slutet på 1980-talet när omställningen av den svenska energipolitiken påbörjades till dagens situation då allt fler bolag satsar offensivt på ”gröna” produkter.

Svensk skogsindustri är världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror, och samtidigt Sveriges största enskilda industriella användare av skogsråvara och elkraft. Ledande branschföreträdare var länge skeptiska till förnyelsebar energi och storskalig biobränsleproduktion från den svenska skogen. Idag står dock biobränsle och torv för en femtedel av den totala energimängd som tillförs Sverige, och skogsindustriföretag har numera blivit betydande biobränsleproducenter.

Företag som Södra, Holmen och SCA satsar även idag alltmer resurser på att utveckla nya ”gröna” produkter från skogsråvaran såsom drivmedel, bränsle och kemikalier. Skogsindustrin går därmed i bräschen för den nya ”gröna” ekonomin i vilken industriföretag ökar dess resurs- samt energieffektivitet, samtidigt som de kan öppna lönsamma strategiska fönster in till nya ”gröna” marknader.

Författaren Mikael Ottosson, lyfter fram den centrala roll som aktörer utanför skogsindustrin har spelat i branschens omvandling.

− Biobränsle från den svenska skogen fick i slutet av 1980-talet en central roll i den svenska energipolitiken, genom att möjliggöra en avveckling av kärnkraften samtidigt som den skulle ersätta de fossila bränslena och minska klimathotet, säger Mikael Ottosson.

Skriften Skogsindustrin och energiomställningen är nyutkommen och kostar 210 kronor. Den, och övriga skrifter i serien Forskning i Fickformat, kan beställas via publications@hhs.se. För mer information om serien och dess övriga skrifter, besök www.fickformat.se

Mikael Ottosson är filosofie doktor från Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hans forskningsintressen inkluderar strategi, industriell förändring, resurshantering, marknadsstudier, innovations- och teknik- och vetenskapsstudier. Han är för tillfället involverad iett forskningsprojekt som analyserar konkurrensen om bioenergin. Projektet fokuserar främst skogsindustrins liksom andra industriella aktörers roll i formerandet av den svenska och europeiska bioenergipolitiken.

Bild: (C) by schemmi—pixelio.de


Pressmeddelande: Handelshögskolan i Stockholm

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -