Skogsindustrin går i bräschen för den nya gröna ekonomin

I en ny skrift ’Skogsindustrin och energiomställningen’ beskrivs den omvälvande energiomställning som skogsindustribranschen har genomgått under de senaste tjugo åren.

Boken, som ges ut av Handelshögskolan i Stockholm (The Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR), följer skogsindustrins omvandling från den politiska debatten i slutet på 1980-talet när omställningen av den svenska energipolitiken påbörjades till dagens situation då allt fler bolag satsar offensivt på ”gröna” produkter.

Svensk skogsindustri är världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror, och samtidigt Sveriges största enskilda industriella användare av skogsråvara och elkraft. Ledande branschföreträdare var länge skeptiska till förnyelsebar energi och storskalig biobränsleproduktion från den svenska skogen. Idag står dock biobränsle och torv för en femtedel av den totala energimängd som tillförs Sverige, och skogsindustriföretag har numera blivit betydande biobränsleproducenter.

Företag som Södra, Holmen och SCA satsar även idag alltmer resurser på att utveckla nya ”gröna” produkter från skogsråvaran såsom drivmedel, bränsle och kemikalier. Skogsindustrin går därmed i bräschen för den nya ”gröna” ekonomin i vilken industriföretag ökar dess resurs- samt energieffektivitet, samtidigt som de kan öppna lönsamma strategiska fönster in till nya ”gröna” marknader.

Författaren Mikael Ottosson, lyfter fram den centrala roll som aktörer utanför skogsindustrin har spelat i branschens omvandling.

− Biobränsle från den svenska skogen fick i slutet av 1980-talet en central roll i den svenska energipolitiken, genom att möjliggöra en avveckling av kärnkraften samtidigt som den skulle ersätta de fossila bränslena och minska klimathotet, säger Mikael Ottosson.

Skriften Skogsindustrin och energiomställningen är nyutkommen och kostar 210 kronor. Den, och övriga skrifter i serien Forskning i Fickformat, kan beställas via publications@hhs.se. För mer information om serien och dess övriga skrifter, besök www.fickformat.se

Mikael Ottosson är filosofie doktor från Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hans forskningsintressen inkluderar strategi, industriell förändring, resurshantering, marknadsstudier, innovations- och teknik- och vetenskapsstudier. Han är för tillfället involverad iett forskningsprojekt som analyserar konkurrensen om bioenergin. Projektet fokuserar främst skogsindustrins liksom andra industriella aktörers roll i formerandet av den svenska och europeiska bioenergipolitiken.

Bild: (C) by schemmi—pixelio.de


Pressmeddelande: Handelshögskolan i Stockholm

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.