- Advertisement -
- Advertisement -

QQM Equity Hedge upp i november

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – QQM Equity Hedge är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond med fokus på earnings momentum och earnings surprise. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

Fondens förvaltare tar positioner i aktier baserade på en systematisk analys av earnings momentum och earnings surprise. Genom att använda en systema- tisk ansats kan omfattande datamängder bearbetas och analyseras, och för- valtningen hanterar alltid information konsekvent över tiden.

Fonden tar långa positioner i aktier som befinner sig i en positiv vinst- revideringstrend, och går kort i aktier som uppvisar en negativ vinstreviderings- trend. Positionerna kompletteras dels med kortsiktiga långa och korta posi- tioner i aktier som har lämnat överraskande starka eller svaga rapporter, dels med kombinationer av köpta och sålda positioner i derivat.

Under november steg fondens andelskurs med +1,04 procent. Den samlade värdeförändringen under året uppgår därmed till +1,86 procent och de sena- ste 12 månaderna har fonden ökat med +6,03 procent i värde.

November innebar en fortsatt hög volatilitet för världens finansiella markna- der, präglade av budgetproblemen i USA samt den allt mer allvarliga krisen i eurozonen. Oförmågan att lösa problemen i eurozonen riskerar att skapa recession i regionen, och kan dessutom försvåra en återhämtning av världs- ekonomin. Globala aktier, mätt som världsindex i lokal valuta, utvecklades svagt under månaden och sjönk med -1,28 procent.

Under månaden utvecklades såväl fondens långa som korta positioner väl, och lämnade var för sig positiva avkastningsbidrag. Fondens delportfölj som hedgar mot »fat tails«, häftiga kursrörelser i marknaden, lämnade åter ett signifikant resultatbidrag. Hedgeportföljen medförde dessutom att risken i fonden kunde begränsas.

Fondens aktieportfölj var vid utgången av november sammansatt av 95 långa positioner och 59 korta positioner.
 

Bild: (C) rebel—fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -