ECB: KAN ANNONSERA FLERA BANKSTÖDSÅTGÄRDER 8/12

STOCKHOLM (Direkt) ECB kan komma att annonsera en rad åtgärder för att stimulera bankutlåning efter rådsmötet torsdagen den 8 december. Exempelvis kan säkerhetsvillkoren för ECB:s utlåning till banker mildras, och dessutom kan ECB komma att erbjuda kreditfaciliteter med längre löptider.

Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till tre icke namngivna källor i euroområdet med insyn ECB-ledamöternas överväganden.

Enligt två av källorna är vidare en räntesänkning trolig på torsdagen, och det enda som kvarstår att besluta är hur stor räntesänkningen ska bli.

Bloomberg News noterar att ECB har indikerat att banken kommer att agera för att motverka eventuella likviditetsbristsituationer. Chefen Mario Draghi sade den 1 december att ECB hade “observerat allvarlig kreditåtstramning” nyligen, och att banken “är medveten om de fortsatta svårigheterna för banker till följd av stress i statsobligationer, strama finansieringsmarknader och brist på giltiga säkerheter i vissa finansiella segment”.

Källorna uppger nu att ECB kan komma att utvidga reglerna för vilka värdepapper som banker kan använda som säkerhet för lån hos ECB genom att lätta på reglerna om säkerställda obligationer. Dessutom kan ECB också komma att utöka andelen icke säkerställda obligationer i bankernas säkerhetsportföljer från nuvarande 10 procent.

ECB lånar för närvarande ut obegränsade belopp till bankerna i euroområdet, mot godkända säkerheter, i upp till ett år, nu kan längsta löptiden komma att förlängas till två år. Krediter med upp till tre års löptid har diskuteras, men ett sådant beslut är mindre troligt i nuläget, enligt Bloomberg News källor.

En av källorna uppger att längre krediter kan uppmuntra banker att öka
utlåningen till hushåll och företag och samtidigt hjälpa finansinstituten att möta de nya Basel-reglerna om likviditet.

En av källorna uppger samtidigt att de ekonomiska utsikterna har försämrats sedan ECB:s förra rådsmöte, den 3 november, då Mario Draghi sade att ECB såg en “mild recession” i euroområdet framöver.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntar 53 av 58 tillfrågade ekonomer att ECB kommer att sänka styrräntan 0,25 procentenheter, till 1,00 procent. Två ekonomer tror att räntan sänks 0,5 procentenheter, till 0,75 procent, vilket skulle vara ECB:s lägsta styrränta någonsin.

Bild: (C)Peter Kirchhoff—pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.