OFÖRÄNDRADE PROGNOSER GLOBAL EFTERFRÅGAN 2011, 2012

STOCKHOLM (Direkt) Opec behåller sina prognoser för den globala efterfrågan på olja 2011 och 2012 oförändrade samt justerar ned utbudsprognoserna för länderna utanför Opec för samma period.

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på onsdagen.

Med en ökning om 0,88 miljoner fat per dag under 2011, jämfört med 2010, skulle efterfrågan uppgå till i genomsnitt 87,81 miljoner fat per dag. De föregående prognoserna i oktober var desamma.

Opec skriver att fjärde kvartalet av natur är en säsong med hög oljekonsumtion eftersom världen behöver mer eldningsolja och bränsle.

“Men trots vinterefterfrågan på oljeprodukter, väntas efterfrågan i OECD
fortsätta att vara negativ på grund av ett inbromsande ekonomiskt momentum. Växande ekonomiska osäkerheter i EU har dämpat kontinentens användning av olja. Efterfrågan på bensin i USA har sjunkit de senaste fyra månaderna vilket reflekterar ekonomisk bedrövelse och den senaste kallfronten i USA väntas inte förändra landets prognos för oljekonsumtionen”, skriver Opec.

Däremot väntas försvagad efterfrågan i Kina motverkas av en större användning i andra länder utanför OECD.

Opec räknar vidare med att efterfrågan 2012 kommer att landa på 89,01 miljoner fat per dag. Även här är prognosen oförändrad.

Opec skriver att nästa års efterfrågetillväxt väntas komma från länder utanför OECD, i huvudsak från Kina, Indien, Mellanöstern och Latinamerika.
Industrisektorn, i huvudsak den petrokemiska sektorn, samt transportsektorn väntas stå för huvuddelen av uppgången.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,22 miljoner fat per dag 2011 från 2010 till 52,50 miljoner (52,63 i
oktoberprognosen).

“Justeringen kom i huvudsak från den andra hälften av 2011, då uppdaterad
produktionsstatistik över det tredje kvartalet visade en produktion som var lägre än väntat”, skriver Opec.

2012 bedöms utbudet exklusive Opec uppgå till 53,32 miljoner fat per dag, vilket är en prognossänkning med 0,14 miljoner.

Opec skriver att revideringen i huvudsak återspeglar de justeringar som gjordes för 2011, men att vissa förändringar gjordes på grund av schemaläggning av projekt.

Efterfrågan på olja från Opec är beräknad till 30,0 miljoner fat per dag under 2011, upp 0,1 miljoner från föregående bedömning. Även 2012 spås efterfrågan på Opec-olja vara 30,0 miljoner fat per dag, också 0,1 miljoner högre än förra prognosen.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 29,89 miljoner fat per dag under oktober, enligt andrahandskällor, upp 5.300 fat per dag från i september. Exklusive Irak, som inte omfattas av de kvoter som gäller inom Opec, var produktionen 27,27 miljoner fat, en uppgång med 84.600 fat från månaden innan.

Uppgången stod till den största delen Libyen för, där produktionen ökade till 350.000 fat per dag i oktober, från 86.000 i september.

Däremot minskade produktionen i Irak, Saudiarabien och Venezuela.

Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,87 miljoner till 88,35 miljoner fat per dag i oktober, vilket resulterade i att Opecs andel av den globala produktionen var oförändrad på 34 procent.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.