FI: RISKNIVÅN I DET FINANSIELLA SYSTEMET HAR ÖKAT

STOCKHOLM (Direkt) Sverige har klarat sig relativt väl i en turbulent tid men risknivån i det svenska finansiella systemet har ökat. Osäkerheten i omvärlden gör att bankers likviditetsrisker och livförsäkringsföretagens påverkan av det låga ränteläget fortsatt är i fokus.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin rapport “Risker i det finansiella systemet” som publicerades på tisdagen.

Under 2011 har osäkerheten i världsekonomin ökat och läget i flera europeiska länder har förvärrats. Utvecklingen innebär att bankernas likviditetsrisker fortsättningsvis är i fokus.

Samtidigt har svenska banker hittills klarat sig bättre än många europeiska banker tack vare att de är välkapitaliserade och att Sverige har starka statsfinanser. Den pågående finansiella oron visar att banker och myndigheter fortsatt behöver beredskap för att hantera ett osäkert läge.

Det rådande läget har samtidigt lett till att svenska statsobligationsräntor har nått historisk låga nivåer. Det låga ränteläget ökar trycket på svenska livförsäkringsföretag och FI har under hösten konstaterat att buffertarna i branschen har krympt. FI anser att alla livförsäkringsföretag vid behov måste vara villiga att se över sina garanterade åtaganden för att skydda sina
försäkringstagare i framtiden.

FI ser med oro på att konsumenter i osäkra tider kan förmås att placera sina tillgångar i komplexa och olämpliga produkter. Risken finns att aktörerna på marknaden leder konsumenter till den här typen av produkter då de ger mest provision till förmedlarna.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.