- Advertisement -
- Advertisement -

FI: RISKNIVÅN I DET FINANSIELLA SYSTEMET HAR ÖKAT

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Sverige har klarat sig relativt väl i en turbulent tid men risknivån i det svenska finansiella systemet har ökat. Osäkerheten i omvärlden gör att bankers likviditetsrisker och livförsäkringsföretagens påverkan av det låga ränteläget fortsatt är i fokus.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin rapport “Risker i det finansiella systemet” som publicerades på tisdagen.

Under 2011 har osäkerheten i världsekonomin ökat och läget i flera europeiska länder har förvärrats. Utvecklingen innebär att bankernas likviditetsrisker fortsättningsvis är i fokus.

Samtidigt har svenska banker hittills klarat sig bättre än många europeiska banker tack vare att de är välkapitaliserade och att Sverige har starka statsfinanser. Den pågående finansiella oron visar att banker och myndigheter fortsatt behöver beredskap för att hantera ett osäkert läge.

Det rådande läget har samtidigt lett till att svenska statsobligationsräntor har nått historisk låga nivåer. Det låga ränteläget ökar trycket på svenska livförsäkringsföretag och FI har under hösten konstaterat att buffertarna i branschen har krympt. FI anser att alla livförsäkringsföretag vid behov måste vara villiga att se över sina garanterade åtaganden för att skydda sina
försäkringstagare i framtiden.

FI ser med oro på att konsumenter i osäkra tider kan förmås att placera sina tillgångar i komplexa och olämpliga produkter. Risken finns att aktörerna på marknaden leder konsumenter till den här typen av produkter då de ger mest provision till förmedlarna.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -