- Advertisement -
- Advertisement -

FI: RISKNIVÅN I DET FINANSIELLA SYSTEMET HAR ÖKAT

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Sverige har klarat sig relativt väl i en turbulent tid men risknivån i det svenska finansiella systemet har ökat. Osäkerheten i omvärlden gör att bankers likviditetsrisker och livförsäkringsföretagens påverkan av det låga ränteläget fortsatt är i fokus.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin rapport “Risker i det finansiella systemet” som publicerades på tisdagen.

Under 2011 har osäkerheten i världsekonomin ökat och läget i flera europeiska länder har förvärrats. Utvecklingen innebär att bankernas likviditetsrisker fortsättningsvis är i fokus.

Samtidigt har svenska banker hittills klarat sig bättre än många europeiska banker tack vare att de är välkapitaliserade och att Sverige har starka statsfinanser. Den pågående finansiella oron visar att banker och myndigheter fortsatt behöver beredskap för att hantera ett osäkert läge.

Det rådande läget har samtidigt lett till att svenska statsobligationsräntor har nått historisk låga nivåer. Det låga ränteläget ökar trycket på svenska livförsäkringsföretag och FI har under hösten konstaterat att buffertarna i branschen har krympt. FI anser att alla livförsäkringsföretag vid behov måste vara villiga att se över sina garanterade åtaganden för att skydda sina
försäkringstagare i framtiden.

FI ser med oro på att konsumenter i osäkra tider kan förmås att placera sina tillgångar i komplexa och olämpliga produkter. Risken finns att aktörerna på marknaden leder konsumenter till den här typen av produkter då de ger mest provision till förmedlarna.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -