- Advertisement -
- Advertisement -

CARNEGIE:LÄGRE AKTIVITET TYNGER, STABILT PRIV BANKING O FONDER

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerheten på marknaderna till följd av de statsfinansiella kriserna i Europa har bidragit till en generellt lägre aktivitet: många strukturaffärer läggs på is, privatkunder är mer försiktiga och många institutioner har en låg andel aktier i sina portföljer.

Det skriver Carnegies vd Frans Lindelöw i bankens delårsrapport på tisdagen.

“Allt detta påverkar Carnegie och vårt resultat. Det underliggande
rörelseresultatet är dock positivt för årets första nio månader”, skriver Frans Lindelöw.

Private Banking och Fonder anges ha en stabil intjäning och uppvisar fortsatta inflöden av kapital. Antalet transaktioner inom affärsområdet Investment Banking har minskat då många affärer fördröjs på grund av osäkerheten på marknaden och
Securities uppvisar lägre intäkter i relation till föregående år, främst som en konsekvens av att delar av verksamheten som tidigare ingick i HQ Bank har avvecklats.

Carnegies vd pekar åter i riktningen mot kostnadskontroll under rådande mer osäkra tider.

“Även om vi fortfarande har höga extraordinära kostnader ser vi successivt att genomförda kostnadsprogram får effekt. Vi kommer fortsätta att se över kostnaderna i hela koncernen och vi beslutade nyligen om att avveckla ett 30-tal tjänster inom den svenska it- och supportverksamheten, relaterat till synergier från förvärven 2010”, skriver Frans Lindelöw.

I syfte att fokusera på rådgivning och förvaltning har Carnegie under det gångna kvartalet renodlat verksamheten inom affärsområdet Securities genom att avveckla market-making inom derivat, warrantemissioner och arbitragehandel.

Carnegie Holding, där Bure äger 23,7 procent, minskade ökade intäkter till 363 miljoner kronor i det tredje kvartalet (338). Rörelseresultatet blev -110 miljoner kronor (477).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet har påverkats negativt med 66 miljoner kronor hänförligt till extra arbetsgivaravgifter i Norge. Jämförelsesiffran för tredje kvartalet 2010 påverkades positivt med 497 miljoner kronor hänförligt förvärvet av HQ Bank.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster, kreditreserveringar samt effekt av negativ goodwill uppgick till 31 miljoner kronor (115).

Enligt Carnegie Holdings operativa resultaträkning minskade affärsområdet Securites sina intäkter till 120 miljoner kronor i det tredje kvartalet (180), Investment Bankings intäkter sjönk till 58 miljoner (84) medan intäkterna inom Private Banking ökade till 130 miljoner (116).

Inom Carnegie Fonder, tidigare HQ Fonder, sjönk intäkterna till 39 miljoner (50).

Jämförelsesiffrorna är angivna proforma med justeringar från förvärvade HQ Bank.

 

Bild: (C) archerix—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Adrigo Catapults into Top Five After Strong May

Stockholm (HedgeNordic) – Adrigo Small & Midcap L/S has surged into the top five best-performing Nordic hedge funds for the year, boasting a return...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -