- Advertisement -
- Advertisement -

CARNEGIE:LÄGRE AKTIVITET TYNGER, STABILT PRIV BANKING O FONDER

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerheten på marknaderna till följd av de statsfinansiella kriserna i Europa har bidragit till en generellt lägre aktivitet: många strukturaffärer läggs på is, privatkunder är mer försiktiga och många institutioner har en låg andel aktier i sina portföljer.

Det skriver Carnegies vd Frans Lindelöw i bankens delårsrapport på tisdagen.

“Allt detta påverkar Carnegie och vårt resultat. Det underliggande
rörelseresultatet är dock positivt för årets första nio månader”, skriver Frans Lindelöw.

Private Banking och Fonder anges ha en stabil intjäning och uppvisar fortsatta inflöden av kapital. Antalet transaktioner inom affärsområdet Investment Banking har minskat då många affärer fördröjs på grund av osäkerheten på marknaden och
Securities uppvisar lägre intäkter i relation till föregående år, främst som en konsekvens av att delar av verksamheten som tidigare ingick i HQ Bank har avvecklats.

Carnegies vd pekar åter i riktningen mot kostnadskontroll under rådande mer osäkra tider.

“Även om vi fortfarande har höga extraordinära kostnader ser vi successivt att genomförda kostnadsprogram får effekt. Vi kommer fortsätta att se över kostnaderna i hela koncernen och vi beslutade nyligen om att avveckla ett 30-tal tjänster inom den svenska it- och supportverksamheten, relaterat till synergier från förvärven 2010”, skriver Frans Lindelöw.

I syfte att fokusera på rådgivning och förvaltning har Carnegie under det gångna kvartalet renodlat verksamheten inom affärsområdet Securities genom att avveckla market-making inom derivat, warrantemissioner och arbitragehandel.

Carnegie Holding, där Bure äger 23,7 procent, minskade ökade intäkter till 363 miljoner kronor i det tredje kvartalet (338). Rörelseresultatet blev -110 miljoner kronor (477).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet har påverkats negativt med 66 miljoner kronor hänförligt till extra arbetsgivaravgifter i Norge. Jämförelsesiffran för tredje kvartalet 2010 påverkades positivt med 497 miljoner kronor hänförligt förvärvet av HQ Bank.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster, kreditreserveringar samt effekt av negativ goodwill uppgick till 31 miljoner kronor (115).

Enligt Carnegie Holdings operativa resultaträkning minskade affärsområdet Securites sina intäkter till 120 miljoner kronor i det tredje kvartalet (180), Investment Bankings intäkter sjönk till 58 miljoner (84) medan intäkterna inom Private Banking ökade till 130 miljoner (116).

Inom Carnegie Fonder, tidigare HQ Fonder, sjönk intäkterna till 39 miljoner (50).

Jämförelsesiffrorna är angivna proforma med justeringar från förvärvade HQ Bank.

 

Bild: (C) archerix—Fotolia.com

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -