- Advertisement -
- Advertisement -

DANSKE BANK: SÄNKER BNP-PROGNOS SVERIGE TILL -1% 2012

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomerna på Danske Bank har sänkt sin prognos för Sveriges BNP-tillväxt till -1 procent 2012, och de befarar att utvecklingen kan bli “mager” även 2013, med enbart en blygsam positiv tillväxt.

Det framgår av ett kundbrev.

Bankens tidigare bedömning om att en regelrätt recession skulle kunna undvikas får ge vika på grund av att skuldkrisen obönhörligen måste hanteras, vilket kommer att ta lång tid. Därmed kommer tillväxten i Sverige hållas tillbaka under potentiell nivå under en längre period.

“En uppenbar risk är dock att förtroendet för hanteringen av skuldkrisen bland företag och konsumenter eroderas så lång att man blir mer eller mindre passiv. Den risken tror vi dessvärre håller på att materialiseras och därmed blir det antagligen svårt att undvika en mild men dock recession även i Sverige”, skriver Danske-ekonomerna.

Enligt en preliminär prognos sjunker Sveriges BNP 0,1 procent redan under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet. Även om konsumentefterfrågan kan hållas uppe relativt väl blir det svårt att undvika en kontraktion i exporten, och därmed en “rejäl försvagning” av företagsinvesteringar och bantning av lager. BNP prognosen pekar nu alltså mot -1 procent 2012 följt av en “enbart blygsamt” positiv tillväxt 2013.

Följden blir samtidigt att sysselsättningen väntas falla 1,5 procent samtidigt som arbetslösheten stiger till närmare 9 procent 2012. Danske bedömer samtidigt att inflationen kommer att falla “betydligt” nästa år, och alltsammans får också konsekvenser för Riksbankens penningpolitik.

Danske tror nu att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter, till 1,75 procent, i december för att därefter fortsätta att gradvis föra ned styrräntan till 0,50 procent nästa höst.

“Vår tro är dessutom att Riksbanken liksom ECB och Fed kommer att ha anledning att hålla ränta så låg under en betydande tid”, skriver Danske-ekonomerna

Bild: (C) tlorna—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -