DANSKE BANK: SÄNKER BNP-PROGNOS SVERIGE TILL -1% 2012

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomerna på Danske Bank har sänkt sin prognos för Sveriges BNP-tillväxt till -1 procent 2012, och de befarar att utvecklingen kan bli “mager” även 2013, med enbart en blygsam positiv tillväxt.

Det framgår av ett kundbrev.

Bankens tidigare bedömning om att en regelrätt recession skulle kunna undvikas får ge vika på grund av att skuldkrisen obönhörligen måste hanteras, vilket kommer att ta lång tid. Därmed kommer tillväxten i Sverige hållas tillbaka under potentiell nivå under en längre period.

“En uppenbar risk är dock att förtroendet för hanteringen av skuldkrisen bland företag och konsumenter eroderas så lång att man blir mer eller mindre passiv. Den risken tror vi dessvärre håller på att materialiseras och därmed blir det antagligen svårt att undvika en mild men dock recession även i Sverige”, skriver Danske-ekonomerna.

Enligt en preliminär prognos sjunker Sveriges BNP 0,1 procent redan under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet. Även om konsumentefterfrågan kan hållas uppe relativt väl blir det svårt att undvika en kontraktion i exporten, och därmed en “rejäl försvagning” av företagsinvesteringar och bantning av lager. BNP prognosen pekar nu alltså mot -1 procent 2012 följt av en “enbart blygsamt” positiv tillväxt 2013.

Följden blir samtidigt att sysselsättningen väntas falla 1,5 procent samtidigt som arbetslösheten stiger till närmare 9 procent 2012. Danske bedömer samtidigt att inflationen kommer att falla “betydligt” nästa år, och alltsammans får också konsekvenser för Riksbankens penningpolitik.

Danske tror nu att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter, till 1,75 procent, i december för att därefter fortsätta att gradvis föra ned styrräntan till 0,50 procent nästa höst.

“Vår tro är dessutom att Riksbanken liksom ECB och Fed kommer att ha anledning att hålla ränta så låg under en betydande tid”, skriver Danske-ekonomerna

Bild: (C) tlorna—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.