- Advertisement -
- Advertisement -

”Alphaskaparna” på turné i Europa – Stockholm

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Alphagenerators är en road show som anordnas av den oberoende analysfirman OBSR, som ägs av Morningstar. Evenemanget leds av OBSRs Richard Romer-Lee, som talar om egenskaper en fondförvaltare bör ha, samt presenterar ett antal framstående alfagenererande fondförvaltare. Förvaltarna är dock inte enkom utvalda för sin förmåga att generera alfa utan även för att hålla en hög grad av integritet, systematiskt arbetssätt och konsekventa resultat. Fyra förvaltningsteman var representerade, företagsobligationer, noterade infrastrukturföretag, råvaror och Japan lång kort aktiehedge.

Under förmiddagen fick vi stifta bekantskap med fyra förvaltare som lyckats skapa alfa och goda resultat därtill. Högst alfa stod Martin Curries Japan Absolute Return Fund för. Fonden presenterades av Claire Marwick, analytiker i Japanteamet. Fonden har en ”fundamental approach” som bygger på teamets egen analys av förväntade vinster hos japanska bolag jämfört med marknadskonsensus. Lång position i ett bolag tas när den egna förväntningen är 30 % högre än konsensus och vice versa för korta positioner. Prognosen baseras på timmar av video- och telefonkonferenser med företagen i fråga, samt framförallt deras kunder och leverantörer som många gånger ger mer tillförlitliga svar. Fonden strävar efter att ha en risk som är halva marknadens och med låga ”drawdowns”. Under de tuffa åren som följde IT-bubblan lyckades fonden prestera starka siffror och även perioden efter 2008 har man genererat alfa, mycket tackvare den korta boken. Sedan start har fonden avkastat +79,8 % medan Topix backat mer än 40 %.

Dagens råvaruinvesterare var Threadneedles Enhanced Commodities Strategy som förvaltas av David Donora och har som målsättning att slå Dow Jones-UBS Commodity Total Return Index. Förvaltningsstrategin bygger på att välja den typen av en viss råvara som man tror kommer ha bäst relativ prisutveckling. Till exempel så växlar man mellan Brent och WTI olja samt mellan vete med olika grad av protein. Fonden tar enbart långa positioner och gör så genom swapavtal. Fonden startade i juli 2010 och har sedan dess slagit sitt jämförelseindex med 12,9 % (brutto TER).

Henderson European Corporate Bonds förvaltas av Chris Bullock och som fondens namn antyder investerar han i företagsobligationer. Till följd av den globala osäkerheten på kreditmarknaderna så är det trångt i dörren till emittenter av ”safe haven” papper, vilket sedan april i år pressat ner yielden på dito (författaren noterar negativ korrelation i utvecklingen på yield mellan sovereign debt och företagsobligationer). Yielden på europeiska företagsobligationer är konstant i kombination med sjunkande antal defaulter. Bullock konstaterar också att investeringar i CDSer erbjuder fonden en möjlighet att vara kort ökad risk hos banker som fortfarande har för hög leverage. Bullock behandlade inte fondens historiska avkastning men konstaterade att det framgent kommer vara stora prisrörseler i marknaden och därmed möjlighet till avkastning.

Inom segmentet defensiva börsbolag träffade vi Peter Meany som förvaltar First States Global Listed Infrastructure. Fondens fokus är investeringar i företag som äger och förvaltar infrastruktur så som motorvägar, flygplatser och kommunikation. Stora möjligheter ser Meany i tex den ökande privatiseringen av flygplatsdrift. Privata företag har visat sig framgångsrika i att öka hyrorna till företag som säljer produkter och tjänster på flygplatserna. Också företag som äger vägar är intressanta för sin stabilitet under lågkonjunkturer, visserligen konstateras att trafiken minskar men tackvare avtalade prishöjningar över inflationen så bibehålls goda intäkter. Vinsterna för infrastrukturföretag sjönk 10 % under 2008 jämfört med 60 % för MSCI World företagen. Avslutningsvis konstaterar förvisso Meany att på grund av att bolagen är börsnoterade så är man inte immun mot börsens svängningar.

 

Bild: (C) Oleksandr—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

GG
GG
Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -