- Advertisement -
- Advertisement -

Tid att offra kortsiktig avkastning till fördel för långsiktig avkastning, säger Taiga

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) –  Norskförvaltade fonden Taiga beskriver det tredje kvartalet som “brutalt för världens finansmarknader lik väl för fonden Taiga” i ett brev till investerarna. Sedan maj har fonden förlorat 12 % av sitt värde och uppvisar hittills i år en förlust på nära fyra procent, MSCI European Small Cap index under samma period förlorade över 20 %. Genomsnittlig årlig avkastning sedan starten i maj 2008 är 17,51 % medan index är under vattnet med 3,8 % per år.

I början av augusti hade Taiga netto exponering på 71 %, den lägsta nivån för fonden sedan maj 2009. Förvaltaren säger att den stora kontantpositionen, bidrag från den korta boken och en överavkastning på de långa positionerna jämfört den generella marknaden har minskat inverkan av den kraftiga sättningen.

Visserligen kan fonden investera över hela Europa men den har en stark nordisk fokus vilket är tydligt. Bland de största innehaven i fondens långa bok är de tre största positionerna norska bolag, TGS Nopec Geophysical Company (13,97 % av NAV), Oslo Bors (10,21 %) och Bouvet (7,74 %). Största utländska innehaven är dansklistade Bakkafrost (7,08%) och svenska Duni (6,72%). En icke namngiven tysk position utgör 2,73 % av innehaven.

“Vi baserar inte något av våra investeringscase på antaganden om starkt makroekonomiskt stöd. Vi försöker finna företag med kvaliteter som möjliggör lönsam tillväxt trots en utmanande makroekonomisk miljö. En stark balansräkning är ett krav för varje investering. Vi accepterar enkom en högre grad av belåning om vi identifierar bra vinst utsikt eller tror att försäljningen stöds av strukturella tillväxtfaktorer.

Det är dags att riskera kortsiktiga vinster för långsiktiga. Aktieexponering kommer troligen att öka under de kommande månaderna i takt med att vi adderar till vår långa bok, lägger grunden för stark framtida avkastning. Med en koncentrerad småbolagsportfölj, ska investerare förvänta sig en skakig avkastningsprofil som kan avvika substantiellt från vanliga aktiemarknaders avkastning”, avslutar Taiga deras generella kommentarer för kvartalet.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...