- Advertisement -
- Advertisement -

Tid att offra kortsiktig avkastning till fördel för långsiktig avkastning, säger Taiga

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) –  Norskförvaltade fonden Taiga beskriver det tredje kvartalet som “brutalt för världens finansmarknader lik väl för fonden Taiga” i ett brev till investerarna. Sedan maj har fonden förlorat 12 % av sitt värde och uppvisar hittills i år en förlust på nära fyra procent, MSCI European Small Cap index under samma period förlorade över 20 %. Genomsnittlig årlig avkastning sedan starten i maj 2008 är 17,51 % medan index är under vattnet med 3,8 % per år.

I början av augusti hade Taiga netto exponering på 71 %, den lägsta nivån för fonden sedan maj 2009. Förvaltaren säger att den stora kontantpositionen, bidrag från den korta boken och en överavkastning på de långa positionerna jämfört den generella marknaden har minskat inverkan av den kraftiga sättningen.

Visserligen kan fonden investera över hela Europa men den har en stark nordisk fokus vilket är tydligt. Bland de största innehaven i fondens långa bok är de tre största positionerna norska bolag, TGS Nopec Geophysical Company (13,97 % av NAV), Oslo Bors (10,21 %) och Bouvet (7,74 %). Största utländska innehaven är dansklistade Bakkafrost (7,08%) och svenska Duni (6,72%). En icke namngiven tysk position utgör 2,73 % av innehaven.

“Vi baserar inte något av våra investeringscase på antaganden om starkt makroekonomiskt stöd. Vi försöker finna företag med kvaliteter som möjliggör lönsam tillväxt trots en utmanande makroekonomisk miljö. En stark balansräkning är ett krav för varje investering. Vi accepterar enkom en högre grad av belåning om vi identifierar bra vinst utsikt eller tror att försäljningen stöds av strukturella tillväxtfaktorer.

Det är dags att riskera kortsiktiga vinster för långsiktiga. Aktieexponering kommer troligen att öka under de kommande månaderna i takt med att vi adderar till vår långa bok, lägger grunden för stark framtida avkastning. Med en koncentrerad småbolagsportfölj, ska investerare förvänta sig en skakig avkastningsprofil som kan avvika substantiellt från vanliga aktiemarknaders avkastning”, avslutar Taiga deras generella kommentarer för kvartalet.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -