Tid att offra kortsiktig avkastning till fördel för långsiktig avkastning, säger Taiga

Stockholm (HedgeFonder.nu) –  Norskförvaltade fonden Taiga beskriver det tredje kvartalet som “brutalt för världens finansmarknader lik väl för fonden Taiga” i ett brev till investerarna. Sedan maj har fonden förlorat 12 % av sitt värde och uppvisar hittills i år en förlust på nära fyra procent, MSCI European Small Cap index under samma period förlorade över 20 %. Genomsnittlig årlig avkastning sedan starten i maj 2008 är 17,51 % medan index är under vattnet med 3,8 % per år.

I början av augusti hade Taiga netto exponering på 71 %, den lägsta nivån för fonden sedan maj 2009. Förvaltaren säger att den stora kontantpositionen, bidrag från den korta boken och en överavkastning på de långa positionerna jämfört den generella marknaden har minskat inverkan av den kraftiga sättningen.

Visserligen kan fonden investera över hela Europa men den har en stark nordisk fokus vilket är tydligt. Bland de största innehaven i fondens långa bok är de tre största positionerna norska bolag, TGS Nopec Geophysical Company (13,97 % av NAV), Oslo Bors (10,21 %) och Bouvet (7,74 %). Största utländska innehaven är dansklistade Bakkafrost (7,08%) och svenska Duni (6,72%). En icke namngiven tysk position utgör 2,73 % av innehaven.

“Vi baserar inte något av våra investeringscase på antaganden om starkt makroekonomiskt stöd. Vi försöker finna företag med kvaliteter som möjliggör lönsam tillväxt trots en utmanande makroekonomisk miljö. En stark balansräkning är ett krav för varje investering. Vi accepterar enkom en högre grad av belåning om vi identifierar bra vinst utsikt eller tror att försäljningen stöds av strukturella tillväxtfaktorer.

Det är dags att riskera kortsiktiga vinster för långsiktiga. Aktieexponering kommer troligen att öka under de kommande månaderna i takt med att vi adderar till vår långa bok, lägger grunden för stark framtida avkastning. Med en koncentrerad småbolagsportfölj, ska investerare förvänta sig en skakig avkastningsprofil som kan avvika substantiellt från vanliga aktiemarknaders avkastning”, avslutar Taiga deras generella kommentarer för kvartalet.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.