- Advertisement -
- Advertisement -

Tid att offra kortsiktig avkastning till fördel för långsiktig avkastning, säger Taiga

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) –  Norskförvaltade fonden Taiga beskriver det tredje kvartalet som “brutalt för världens finansmarknader lik väl för fonden Taiga” i ett brev till investerarna. Sedan maj har fonden förlorat 12 % av sitt värde och uppvisar hittills i år en förlust på nära fyra procent, MSCI European Small Cap index under samma period förlorade över 20 %. Genomsnittlig årlig avkastning sedan starten i maj 2008 är 17,51 % medan index är under vattnet med 3,8 % per år.

I början av augusti hade Taiga netto exponering på 71 %, den lägsta nivån för fonden sedan maj 2009. Förvaltaren säger att den stora kontantpositionen, bidrag från den korta boken och en överavkastning på de långa positionerna jämfört den generella marknaden har minskat inverkan av den kraftiga sättningen.

Visserligen kan fonden investera över hela Europa men den har en stark nordisk fokus vilket är tydligt. Bland de största innehaven i fondens långa bok är de tre största positionerna norska bolag, TGS Nopec Geophysical Company (13,97 % av NAV), Oslo Bors (10,21 %) och Bouvet (7,74 %). Största utländska innehaven är dansklistade Bakkafrost (7,08%) och svenska Duni (6,72%). En icke namngiven tysk position utgör 2,73 % av innehaven.

“Vi baserar inte något av våra investeringscase på antaganden om starkt makroekonomiskt stöd. Vi försöker finna företag med kvaliteter som möjliggör lönsam tillväxt trots en utmanande makroekonomisk miljö. En stark balansräkning är ett krav för varje investering. Vi accepterar enkom en högre grad av belåning om vi identifierar bra vinst utsikt eller tror att försäljningen stöds av strukturella tillväxtfaktorer.

Det är dags att riskera kortsiktiga vinster för långsiktiga. Aktieexponering kommer troligen att öka under de kommande månaderna i takt med att vi adderar till vår långa bok, lägger grunden för stark framtida avkastning. Med en koncentrerad småbolagsportfölj, ska investerare förvänta sig en skakig avkastningsprofil som kan avvika substantiellt från vanliga aktiemarknaders avkastning”, avslutar Taiga deras generella kommentarer för kvartalet.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -