Norrmännen visar vägen. Taiga – en hedgefond att hålla ögonen på

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den norska hedgefonden Taiga har sedan starten i maj 2008 gett en genomsnittlig årlig avkastning på 23,2%, medan MSCI Europe Small Cap är upp knappt 3% per år. Utan att vara en vän av relativperformance i ett absolutavkastande univers; bara genom att titta på siffrorna blir det uppenbart var denna skillnad kommer från. De första månaderna som fonden var verksam efter lanseringen under 2008 var verkligen en utmanande tid för en förvaltare tiltad mot mer långa innehav, runt den amerikanska sub prime-turbulensen och Lehmans kollaps, som slutligen resulterande i finanskrisen.

Taiga förlorade 7% under de första månaderna, medan investerare enligt MSCI Index fick se (nästan) hälften av sitt investerade kapital försvinna (-47%). Delvis beror denna imponerande (relativa) avkastning från den övertygelse och frihet som förvaltare har att det är bättre att sitta på stor likviditet när de inte har en stark övertygelse för varken någon lång eller kort position. När alla lampor slog över till grönt ljus under 2009, gav Taiga en imponerande avkastning på 62,49% och slog återigen MSCI Europe Small Cap, som var upp 59,5%. 2010 verkade mer utmanande, men Taiga levererade en avkastning på +19,56%, men underpresterade ändå jämfört med index.

Taigas portfölj består vanligtvis av 8-10 långa kärninnehav. Denna koncentrerade portfölj har ett starkt nordiskt fokus och ett värde-orienterat synsätt. Förvaltningsbolaget har ett aktivt förhållningssätt till ägande i de långa positionerna för att nå inflytande utan att betala en premium för kontrollposter. De 10 största innehaven står vanligtvis för över 70% av aktieexponering och nådde sin högsta nivå i juni 2011 med 79%. Enligt vad förvaltarna skriver har de korta positionerna aldrig nått eller överstigit 5% av aktieexponering. “… kort exponering är begränsad eftersom vi inte kan hitta så många potentiella korta positioner just nu”, skriver Taiga i sitt kvartalsbrev för andra kvartalet.

Strategin för de korta positionerna bygger även den på enskilda aktier, vilket också kräver en tydlig övertygelse – snarare än ett Market Neutral-förhållningssätt där man ofta tar en kort position i ett index – och de har haft ett positivt (om än litet) bidrag varje år med mer än 1% till avkastningen hittills under 2011. Per den 30 juni 2011 utgjorde den långa aktieexponeringen 90% av de 56 miljoner EUR har fonden under förvaltning, utan korta positioner. Fonden har möjlighet att ha en måttlig hävstång på upp till 125% nettoexponering mot aktier.

Imarex ASA (Oslo) kom in som ett kärninnehav, medan priskorrigeringarna i maj och juni har använts för att addera till exponering i befintliga positioner. Största innehaven vid utgången av kvartalet var TGS Nopec (NO, 14,71%), Oslo Børs (NO, 11,59%) och Imarex ASA (NO, 11,04%). Största svenska innehav var Duni (5,42%) och Björn Borg (5,09%). För de första sex månaderna 2011 har fonden gett en avkastning på 7,26%, trots att man tappade -1,75% av NAV i juni, vilket är klart bättre än index. Taiga-fonden är även noterad på den irländska börsen som en under-fond inom Explora Investment Fund. Med en initial investering på minimum en miljon euro är det dock än så länge svårt att se Taiga-fonden i en välbalanserad portfölj hos en vanlig investerare. Fler borde få möjligheten.

Bild: (C) fuzzbones—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.