DANSKE BANK OCH POHJOLA PÅ CREDITWATCH

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Fitch har satt både Pohjolas, AA-, och Danske Banks, A+, långfristiga kreditbetyg under bevakning för eventuell nedgradering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Agerandet följer en bred genomgång av större finansiella institut. Fitch sätter även fem stora europeiska bankers kreditbetyg under bevakning för eventuell nedgradering.

De negativa drivkrafterna för betygen är sämre utsikter för ekonomisk tillväxt, kostnaden och oklarheter kring ny reglering, politiskt tryck att minska eller eliminera statligt stöd och bankernas känslighet mot marknadssentimentet.

För Danske Bank reflekteras speciellt osäkerheten kring utvecklingen i den
danska och den irländska ekonomin.

“Danske Banks intjäningskapacitet kan påverkas materiellt negativt vid en
fortsatt försvagning av tillgångskvaliteten i dessa länder”, skriver Fitch.

Samtidigt noterar Fitch att Danske Banks kreditbetyg stöds av bankens starka nordiska verksamhet, ett förbättrat kapital samt en diversifierad intjäning, vilket upprätthållit en måttlig lönsamhet trots utmaningarna i finanskrisen.

Danske Banks inhemska säkerställda upplåning samt inlåning skapar en stabil upplåningsbas, även om bankens internationella kapitalmarknadsfinansiering sannolikt kommer att möta en prispress, menar Fitch.

För Pohjolas del pekar kreditvärderingsinstitutet på den volaltitet som uppstår från marknadsvärderingar av portföljen inom försäkringsverksamheten och den risk det medför i form av kapitalbehov för koncernen.

“Även om koncernens riskvägda kapitalmått är solida har den begränsat kapital i absoluta mått jämfört med konkurrenter med motsvarande kreditbetyg, vilket begränsar motståndskraften vid marknadschocker och oförutsäga kredithändelser”, skriver Fitch.

Bild: (C) Alexey Klementiev—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.