- Advertisement -
- Advertisement -

DANSKE BANK OCH POHJOLA PÅ CREDITWATCH

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Fitch har satt både Pohjolas, AA-, och Danske Banks, A+, långfristiga kreditbetyg under bevakning för eventuell nedgradering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Agerandet följer en bred genomgång av större finansiella institut. Fitch sätter även fem stora europeiska bankers kreditbetyg under bevakning för eventuell nedgradering.

De negativa drivkrafterna för betygen är sämre utsikter för ekonomisk tillväxt, kostnaden och oklarheter kring ny reglering, politiskt tryck att minska eller eliminera statligt stöd och bankernas känslighet mot marknadssentimentet.

För Danske Bank reflekteras speciellt osäkerheten kring utvecklingen i den
danska och den irländska ekonomin.

“Danske Banks intjäningskapacitet kan påverkas materiellt negativt vid en
fortsatt försvagning av tillgångskvaliteten i dessa länder”, skriver Fitch.

Samtidigt noterar Fitch att Danske Banks kreditbetyg stöds av bankens starka nordiska verksamhet, ett förbättrat kapital samt en diversifierad intjäning, vilket upprätthållit en måttlig lönsamhet trots utmaningarna i finanskrisen.

Danske Banks inhemska säkerställda upplåning samt inlåning skapar en stabil upplåningsbas, även om bankens internationella kapitalmarknadsfinansiering sannolikt kommer att möta en prispress, menar Fitch.

För Pohjolas del pekar kreditvärderingsinstitutet på den volaltitet som uppstår från marknadsvärderingar av portföljen inom försäkringsverksamheten och den risk det medför i form av kapitalbehov för koncernen.

“Även om koncernens riskvägda kapitalmått är solida har den begränsat kapital i absoluta mått jämfört med konkurrenter med motsvarande kreditbetyg, vilket begränsar motståndskraften vid marknadschocker och oförutsäga kredithändelser”, skriver Fitch.

Bild: (C) Alexey Klementiev—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -