Utredare utsedd för reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder

(Finansdepartementet) Finansmarknadsminister Peter Norman har utsett justitierådet Ann-Christine Lindeblad till särskild utredare med uppdrag att föreslå hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska genomföras i svensk rätt.

Ann-Christine Lindeblad har nu en viktig uppgift i att lämna förslag till hur detta omfattande EU-direktiv ska genomföras i svensk rätt. Det är glädjande att hon har accepterat uppdraget som särskild utredare, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringen fattade den 8 september 2011 beslut om kommittédirektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012.

EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder innebär att det införs en harmoniserad reglering i EU av förvaltare av alternativa investeringsfonder som hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Sådana förvaltare och fonder har hittills enbart reglerats av den medlemsstat där de hör hemma. EU-direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 22 juli 2013.

Bild: (C) arthurdent—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.