- Advertisement -
- Advertisement -

Utredare utsedd för reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

(Finansdepartementet) Finansmarknadsminister Peter Norman har utsett justitierådet Ann-Christine Lindeblad till särskild utredare med uppdrag att föreslå hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska genomföras i svensk rätt.

Ann-Christine Lindeblad har nu en viktig uppgift i att lämna förslag till hur detta omfattande EU-direktiv ska genomföras i svensk rätt. Det är glädjande att hon har accepterat uppdraget som särskild utredare, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringen fattade den 8 september 2011 beslut om kommittédirektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012.

EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder innebär att det införs en harmoniserad reglering i EU av förvaltare av alternativa investeringsfonder som hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Sådana förvaltare och fonder har hittills enbart reglerats av den medlemsstat där de hör hemma. EU-direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 22 juli 2013.

Bild: (C) arthurdent—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -