- Advertisement -
- Advertisement -

Flytt från aktiefonder till räntefonder efter börsturbulens i augusti

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – Under augusti månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 35 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 29 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick i augusti till 8,1 mdkr och fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 797 mdkr.

Augusti präglades av kraftig börsoro och uttagen ur fonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 8,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 34,8 mdkr och från blandfonder gjordes ett nettouttag på 2,2 mdkr. Räntefonder uppvisade däremot stora nettoinsättningar, penningmarknadsfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden på 22,5 respektive 6,1 mdkr.

Hittills i år har 4,2 miljarder kronor nettosparats i fonder och det största nettosparandet har gått till penningmarknadsfonder.

”Statistiken för augusti visar vad vi befarade, ett extremt stort utflöde ur aktiefonder. Det handlar om behov av politisk samling för att hantera skuldproblematik i Europa och USA, eurons framtid och situationen på arbetsmarknaden. De stora svängningarna på världens börser ställer krav på spararnas tålamod. Mitt råd är dock fortfarande det klassiska, att efter nedgång kommer en uppgång och för spararna innebär månadssparande i fonder även riskspridning i tid med fördelar när uppgången kommer. Det kan alltid vara bra att se över sitt sparande, men man ska inte handla i panik. Aktiefonder ska alltid ses långsiktigt och det är viktigt att ha en god riskspridning på sitt sparkapital”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med drygt 10 procent.

Samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i augusti. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Östeuropafonder, 11,3 respektive 4,3 mdkr. Även Globalfonder och Nordamerikafonder uppvisade stora nettouttag under månaden.

Det totala nettouttaget ur aktiefonder på 35 mdkr i augusti motsvarade cirka 3 procent av den samlade förmögenheten i aktiefonder.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti till 1 797 miljarder kronor, varav 972 miljarder (motsvarande 54 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Mikael-Damkier—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

OQAM’s New Stand-Alone Fund Takes Shape

Stockholm (HedgeNordic) – Malmö-based asset management firm OQAM made a strategic shift by winding down its multi-strategy hedge fund, ia, in late 2022. The...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -