Flytt från aktiefonder till räntefonder efter börsturbulens i augusti

(Fondbolagens förening) – Under augusti månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 35 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 29 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick i augusti till 8,1 mdkr och fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 797 mdkr.

Augusti präglades av kraftig börsoro och uttagen ur fonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 8,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 34,8 mdkr och från blandfonder gjordes ett nettouttag på 2,2 mdkr. Räntefonder uppvisade däremot stora nettoinsättningar, penningmarknadsfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden på 22,5 respektive 6,1 mdkr.

Hittills i år har 4,2 miljarder kronor nettosparats i fonder och det största nettosparandet har gått till penningmarknadsfonder.

”Statistiken för augusti visar vad vi befarade, ett extremt stort utflöde ur aktiefonder. Det handlar om behov av politisk samling för att hantera skuldproblematik i Europa och USA, eurons framtid och situationen på arbetsmarknaden. De stora svängningarna på världens börser ställer krav på spararnas tålamod. Mitt råd är dock fortfarande det klassiska, att efter nedgång kommer en uppgång och för spararna innebär månadssparande i fonder även riskspridning i tid med fördelar när uppgången kommer. Det kan alltid vara bra att se över sitt sparande, men man ska inte handla i panik. Aktiefonder ska alltid ses långsiktigt och det är viktigt att ha en god riskspridning på sitt sparkapital”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med drygt 10 procent.

Samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i augusti. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Östeuropafonder, 11,3 respektive 4,3 mdkr. Även Globalfonder och Nordamerikafonder uppvisade stora nettouttag under månaden.

Det totala nettouttaget ur aktiefonder på 35 mdkr i augusti motsvarade cirka 3 procent av den samlade förmögenheten i aktiefonder.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti till 1 797 miljarder kronor, varav 972 miljarder (motsvarande 54 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Mikael-Damkier—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.