- Advertisement -
- Advertisement -

Flytt från aktiefonder till räntefonder efter börsturbulens i augusti

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – Under augusti månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 35 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 29 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick i augusti till 8,1 mdkr och fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 797 mdkr.

Augusti präglades av kraftig börsoro och uttagen ur fonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 8,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 34,8 mdkr och från blandfonder gjordes ett nettouttag på 2,2 mdkr. Räntefonder uppvisade däremot stora nettoinsättningar, penningmarknadsfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden på 22,5 respektive 6,1 mdkr.

Hittills i år har 4,2 miljarder kronor nettosparats i fonder och det största nettosparandet har gått till penningmarknadsfonder.

”Statistiken för augusti visar vad vi befarade, ett extremt stort utflöde ur aktiefonder. Det handlar om behov av politisk samling för att hantera skuldproblematik i Europa och USA, eurons framtid och situationen på arbetsmarknaden. De stora svängningarna på världens börser ställer krav på spararnas tålamod. Mitt råd är dock fortfarande det klassiska, att efter nedgång kommer en uppgång och för spararna innebär månadssparande i fonder även riskspridning i tid med fördelar när uppgången kommer. Det kan alltid vara bra att se över sitt sparande, men man ska inte handla i panik. Aktiefonder ska alltid ses långsiktigt och det är viktigt att ha en god riskspridning på sitt sparkapital”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med drygt 10 procent.

Samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i augusti. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Östeuropafonder, 11,3 respektive 4,3 mdkr. Även Globalfonder och Nordamerikafonder uppvisade stora nettouttag under månaden.

Det totala nettouttaget ur aktiefonder på 35 mdkr i augusti motsvarade cirka 3 procent av den samlade förmögenheten i aktiefonder.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti till 1 797 miljarder kronor, varav 972 miljarder (motsvarande 54 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Mikael-Damkier—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -