- Advertisement -
- Advertisement -

Flytt från aktiefonder till räntefonder efter börsturbulens i augusti

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – Under augusti månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 35 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 29 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick i augusti till 8,1 mdkr och fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 797 mdkr.

Augusti präglades av kraftig börsoro och uttagen ur fonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 8,1 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 34,8 mdkr och från blandfonder gjordes ett nettouttag på 2,2 mdkr. Räntefonder uppvisade däremot stora nettoinsättningar, penningmarknadsfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden på 22,5 respektive 6,1 mdkr.

Hittills i år har 4,2 miljarder kronor nettosparats i fonder och det största nettosparandet har gått till penningmarknadsfonder.

”Statistiken för augusti visar vad vi befarade, ett extremt stort utflöde ur aktiefonder. Det handlar om behov av politisk samling för att hantera skuldproblematik i Europa och USA, eurons framtid och situationen på arbetsmarknaden. De stora svängningarna på världens börser ställer krav på spararnas tålamod. Mitt råd är dock fortfarande det klassiska, att efter nedgång kommer en uppgång och för spararna innebär månadssparande i fonder även riskspridning i tid med fördelar när uppgången kommer. Det kan alltid vara bra att se över sitt sparande, men man ska inte handla i panik. Aktiefonder ska alltid ses långsiktigt och det är viktigt att ha en god riskspridning på sitt sparkapital”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med drygt 10 procent.

Samtliga aktiefondkategorier noterade nettoutflöden i augusti. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Östeuropafonder, 11,3 respektive 4,3 mdkr. Även Globalfonder och Nordamerikafonder uppvisade stora nettouttag under månaden.

Det totala nettouttaget ur aktiefonder på 35 mdkr i augusti motsvarade cirka 3 procent av den samlade förmögenheten i aktiefonder.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av augusti till 1 797 miljarder kronor, varav 972 miljarder (motsvarande 54 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Mikael-Damkier—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -