LUNDBERGS: HAR KÖPT AKTIER I HUSQVARNA, SKANSKA OCH VOLVO

STOCKHOLM (Direkt) Lundbergs har köpt aktier i Volvo, Husqvarna och Skanska, enligt Finansinspektionens insynslista.

I Volvo har sammanlagt 15.000 B-aktier köpts den 29 och 30 augusti via juridisk person, Byggnads AB Karlsson & Wingesjö, som ingår i Lundbergsfären. Karlsson &

Wingesjö äger därefter just 65.000 B-aktier i Volvo. Dessutom äger sedan tidigare Lundbergs 400.000 B-aktier och Fredrik Lundberg med familj 1.120.000 B-aktier.

I Husqvarna har Lundbergs innehav ökat med 500.000 B-aktier i en affär som gjordes 30 augusti till totalt 2.500.000 B-aktier och 35.700.000 A-aktier. Sedan

tidigare äger Fredrik Lundberg med familj 240.874 A-aktier och 954.073 B-aktier i Husqvarna.

I Skanska har Lundbergs den 29 augusti köpt 200.000 B-aktier och äger därmed 4.600.000 B-aktier samt 6.032.000 A-aktier. Utöver det äger Fredrik Lundberg privat 1.000.000 B-aktier och 5.376 A-aktier i Skanska.

Bild: (C) Berchtesgaden—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.