- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med hedgefond förvaltaren Strand Kapitalförvaltning

- Advertisement -

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Strand Kapitalförvaltning är en svensk förmögenhetsförvaltare inom diskretionär förvaltning, med cirka 2 miljarder  SEK under förvaltning och som startade sin verksamhet 2004. Företaget har  också lanserat två fonder, Strand Småbolagsfond och Förmögenhetsfond.

Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade  små- och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och    starka  balansräkningar. Kapitalet investeras i huvudsak i aktier och räntebärande  värdepapper. I normalfallet fonden investerad i aktier till mer än 70%.  Fonden kan även utnyttja blankning av aktier och optionsstrategier. Fonden har 5 stjärnor i Morningstars fondrating.

Vi hade möjligheten att träffa Johan Thorén, partner och förvaltare av  fonden, på hans kontor för att ställa några frågor och här är vad han hade  att säga:

HedgeFonder.nu: Vad var det som gjorde att ni tog steget från att enbart erbjuda diskretionär förvaltning för era egna kunder, till att erbjuda fonder också till utomstående kunder?

Johan Thorén (Bild): Efter att allt fler kunder ville ha möjligheten att ha förvaltningen i fondform valde vi att starta två varianter av fonder. En förmögenhetsfond som är en blandfond som utgår från ett genomsnitt av vår förvaltning. Eftersom vi blivit ganska kända får vår småbolagsförvaltning valde vi också att starta en fond som i stort speglar de diskretionära småbolagsuppdragen.

HedgeFonder.nu: Inom er Småbolagssfond investerar ni i s.k. Valuebolag. Vad definierar du som värde i ett bolag och hur hittar du dem?

Johan Thorén: Vi har en förkärlek till välskötta, stabila bolag med stark balansräkning. Management är givetvis också en viktig parameter i bedömningen av bolagen. Till skillnad från många andra småbolagsfonder anser vi inte att bolag som Trelleborg är riktiga småbolag utan väljer att istället investera i betydligt mindre bolag.

HedgeFonder.nu: Jämfört med den breda marknaden klarade ni er relativt sett bra under den besvärliga perioden i sommar, ni tappade 1,79% i juni, 3,67% i juli och 7,03% i augusti. Hur upplevde du den här perioden och vilka åtgärder vidtog ni för att skydda portföljerna?

Johan Thorén: Perioden var bland de svårare jag har upplevt under mina drygt 20 år i branschen. Marknaden blev oerhört snabbt svårbedömd, varför vi valde att dra ned på exponeringen. Då vi är en specialfond har vi tack och lov möjlighet att välja den exponering vi vill. Dock går vi aldrig kort. Sedan har vi också haft ganska bra “alfa” dvs. haft ett hyggligt aktieurval.

HedgeFonder.nu: Fanns det även möjligheter att också ta nya positioner under denna period, att fyndköpa  i vissa aktier?

Johan Thorén:  Som alltid vid kraftiga börsfall öppnas det upp fyndlägen. Så även denna gång och vi “fiskade in” några innehav. För Förmögenhetsfonden kunde vi plocka både Investor och NCC på mycket bra nivåer.

HedgeFonder.nu: Fonderna har vissa karaktärsdrag gemensamt med hedgefonder, genom möjligheten att blanka aktier, ta ut performanceavgifter och utnyttja belåning. De är dessutom registrerade som svenska specialfonder. Trots det ser du dem som vanliga long-only valuefonder? Varför det?

Johan Thorén:  Det enkla svaret är att vi är utpräglade “stock pickers” snarare än spekulanter i nedgång. Däremot är det en självklarhet för oss att kunna minska aktievikten i sämre börstider. Vi har en rörlig avgift som innebär att de förluster kunderna gör först måste återvinnas innan vi kan ta ut rörlig ersättning. Då blir det självklart att vi inte vill att kunderna har en stor aktierisk om vi själva är negativa till börsen?

HedgeFonder.nu: Du berättade att i tider av finansiella kriser kan du tänka dig att ha högre andel likviditet, eller till och med investera i hedgefonder för att bevara kapitalet för investerarna. Kan du berätta lite mer om vilka typer av fonder det skulle kunna vara och hur ni väljer ut dem?

Johan Thorén:  När vi placerar i externa hedgefonder tittar vi på två viktiga kriterier. Det första är konsekvent och god riskjusterad avkastning och det andra är att vi söker efter låg och eller negativ korrelation till vår egen förvaltning/aktiemarknaden.

HedgeFonder.nu: När det gäller investeringar: vad är risk för dig, som professionell kapitalförvaltare, och vad är det för den genomsnittliga investeraren tror du? Hur definierar du risk, hur ser du på det och hur hanterar du det?

Johan Thorén:  Det finns många dimensioner av risk, men konkret handlar det om risk för att förlora pengar, alternativt att inte nå den avkastning som man förväntat sig. Vi försöker möta risk på olika sett. I aktieurvalet letar vi mogna stabila bolag som sannolikt överlever oavsett vilka bakslag som kan komma. I portföljsammansättningen arbetar vi alltid med diversifiering och allokering mellan olika tillgångslag för att nå lämplig marknadsrisk.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...