Annons: Företagarnas nya livlina – Fakturabörsen

Vad är då alternativ finansiering?

Till termen alternativ finansiering räknas först och främst fakturaköp (factoring), där företag kan sälja sina kundfordringar till ett diskonterat pris för att få pengar direkt istället för att vänta till när kunden betalar. Fakturabelåning är en annan form av alternativ finansiering där företag kan använda en viss procent av sina kundfordringar som säkerhet för att frigöra kapital tidigare än när kunden betalar. Det finns även andra former av alternativ finansiering som orderfinansiering och riskkapital.

Nedan kommer vi berätta lite mer om fakturaköp. Fakturaköp, dvs. när man säljer sina fakturor, är ett fenomen som funnits i flera tusen år som tills nyligen existerat i en ”gråzon” pga. relativt ansträngda villkor för företagen samt en total intransparens gällande prissättningen/kostnaden. Företag har därför i många fall valt bort fakturaköp pga. krav på personlig borgen, inlåsning i avtal där man behövt sälja alla fakturor samt ovetskapen om man får det bästa priset för fakturan.

Nu finns dock en ny livlina för företag som i praktiken raderar bort samtliga upplevda nackdelar med att sälja fakturor. Fakturabörsen, Sveriges och Europas första webbaserade auktionsmarknad, där företag kan sälja sina fakturor till högstbjudande köpare öppnade upp portarna för drygt 6 månader sedan. Fakturabörsen ger företagare en möjlighet att sälja enstaka fakturor vid behov, eller regelbundet, med fördelar som att få bud från flera köpare istället för en köpare och utan krav på personlig borgen.

Innan Fakturabörsen fanns var det väldigt svårt att få en ordentlig prisbild på hur många procent man får för sina fakturor. Genomsnittspriset på fakturor med högsta kreditrating (dvs. AAA och AA, rating från Soliditet) gav tidigare ett snittpris på ca. 94 % dvs. en kostnad på 6 % på 30 dagar vilket motsvarar en årsränta på hela 72 %. Nu, med en bättre konkurrens genom Fakturabörsen betalas i genomsnitt 98 % för samma typ av fakturor, dvs. en kostnad på 2 % på 30 dagar vilket motsvarar 24 % årsränta.

Genom att Fakturabörsen skapat bättre villkor för företagaren och en transparant marknad har kostnaderna för att sälja fakturor sjunkigt dramatiskt vilket återigen öppnat upp alternativet fakturaköp för en mycket större målgrupp av företag.

Vilka typer av företag är det då som väljer att sälja sina fakturor?

– Nya och yngre företag som inte hunnit bygga upp sin kredithistorik för att få tillgång till traditionella företagskrediter från banken

– Tillväxtföretag

– Företag i behov av kapital som inte vill skuldsätta sig själva

– Företag i behov av kapital som inte vill sälja/emittera aktier

– Företag med osäker intäkter

– Företag som behöver möta utbetalningstoppar

– Företag med cykliska och säsongsbetonade intäkter

Avslutningsvis kommer här 10 anledningar till varför företag väljer att använda sig av fakturaköp via Fakturabörsen:

1.Förbättrar markant företaget likviditet
2.Frigör bundet kapital för att kunna användas till tillväxt
3.Snabb och smidig process – inga långa ansökningstider som hos banken
4.Ingen inlåsning i avtal – sälj enstaka fakturor vid behov eller regelbundet
5.Flexibelt kapital som ökar med företagets omsättning
6.Eliminerar fakturabevakning, påminnelse- och inkassohantering
7.Ingen skuldsättning sker vid försäljning av fakturor
8.Nyttja kassarabatter hos leverantörer för att sänka kostnaden ytterligare
9.Dra fördel av kundernas goda kreditrating
10.Minskar affärsrisken och förbättrar företagets kreditrating
För mer information kontakta:

Roni Bicér, VD 0733 777 201
roni.bicer@fakturaborsen.se

www.fakturaborsen.se

European Factoring Exchange AB

Fakturabörsen som drivs av European Factoring Exchange är Sveriges och Europas första webbaserade auktionsmarknad för fakturahandel. Målet är att hjälpa allt ifrån små- och medelstora företag till internationella företag att sälja sina fakturor till högstbjudande, så att de bl.a. kan möta tillfälliga likviditetstoppar och investera i nya projekt tidigare för att växa snabbare. European Factoring Exchange står under Finansinspektionens tillsyn i kategorin Registrerad Betaltjänstleverantör.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.