- Advertisement -
- Advertisement -

Starkt juli för ALFAKRAFT’s ALFA Commodity Fund

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I juni 2010 lanserade ALFAKRAFT hedgefonden ALFA Commodity Fund, en diversifierad Managed Futures fond/CTA. Thomas Stridsman har utvecklat fondens modellbaserade investeringsstrategi. Thomas är en välkänd och erfaren konstruktör av olika program för systematisk handel. Han har arbetat på bl.a. Rotella Capital och CQG och är en respekterad författare, både som intern expert för Futures Magazine och för sina böcker, framförallt för boken “Trading systems that work”.

Fonden är en specialfond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag. Förvaltarna utnyttjar i förvaltningen systematiskt den hävstång som är en del i terminskontraktens utformning vilket innebär att risknivån i fonden i teorin kan bli hög. Förvaltarna begränsar den faktiska risknivån, mätt som standard-avvikelsen i fondandelsvärdet, så att den över en tolvmånadersperiod ska uppgå till cirka 13 procent.
Fondens risktagande består i placeringar i terminer med råvaror aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor som underliggande tillgång, så kallad marknadsrisk. Övriga risker som fonden är utsatt för är till exempel kreditrisker, likviditetsrisker och valutarisker.

Efter två förlustmånader i maj (-6,08%) och i juni (-3,19%), så levererade fonden återigen positiv avkastning till sina investerare i juli (+4,68%). Det innebär att fonden är upp +7,17% hittills för 2011, och för dom senaste tolv månaderna så har fonden levererat en avkastning på 26,69% .

“Att vi är upp sju procent hittills i år, trots de extraordinärt svåra omständigheter marknaden har erbjudit så här långt, är ett mycket starkt styrkebesked från våra algoritmer som styr våra risker och positionsstorlekar. Trots att våra konkurrenter knappt producerar ett nollresultat tror vi inte att vi är bättre än dem i att bestämma när vi skall köpa och sälja. Däremot är vi fullständigt övertygade om att vi gör ett bättre jobb med att bestämma hur mycket som skall köpas och säljas.”, kommenterar Thomas Stridsman i ett brev till investerare.

Bild: (C) Rido—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -