CTA

Starkt juli för ALFAKRAFT’s ALFA Commodity Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I juni 2010 lanserade ALFAKRAFT hedgefonden ALFA Commodity Fund, en diversifierad Managed Futures fond/CTA. Thomas Stridsman har utvecklat fondens modellbaserade investeringsstrategi. Thomas är en välkänd och erfaren konstruktör av olika program för systematisk handel. Han har arbetat på bl.a. Rotella Capital och CQG och är en respekterad författare, både som intern expert för Futures Magazine och för sina böcker, framförallt för boken “Trading systems that work”.

Fonden är en specialfond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag. Förvaltarna utnyttjar i förvaltningen systematiskt den hävstång som är en del i terminskontraktens utformning vilket innebär att risknivån i fonden i teorin kan bli hög. Förvaltarna begränsar den faktiska risknivån, mätt som standard-avvikelsen i fondandelsvärdet, så att den över en tolvmånadersperiod ska uppgå till cirka 13 procent.
Fondens risktagande består i placeringar i terminer med råvaror aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor som underliggande tillgång, så kallad marknadsrisk. Övriga risker som fonden är utsatt för är till exempel kreditrisker, likviditetsrisker och valutarisker.

Efter två förlustmånader i maj (-6,08%) och i juni (-3,19%), så levererade fonden återigen positiv avkastning till sina investerare i juli (+4,68%). Det innebär att fonden är upp +7,17% hittills för 2011, och för dom senaste tolv månaderna så har fonden levererat en avkastning på 26,69% .

“Att vi är upp sju procent hittills i år, trots de extraordinärt svåra omständigheter marknaden har erbjudit så här långt, är ett mycket starkt styrkebesked från våra algoritmer som styr våra risker och positionsstorlekar. Trots att våra konkurrenter knappt producerar ett nollresultat tror vi inte att vi är bättre än dem i att bestämma när vi skall köpa och sälja. Däremot är vi fullständigt övertygade om att vi gör ett bättre jobb med att bestämma hur mycket som skall köpas och säljas.”, kommenterar Thomas Stridsman i ett brev till investerare.

Bild: (C) Rido—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.