MARKNADSRÄNTOR NÄRA BOTTEN, MEN SER EJ SNABB UPPGÅNG

STOCKHOLM (Direkt) Nordea sänker sina prognoser för samtliga marknadsräntor efter USA:s sänkta kreditbetyg och Federal Reserves uttalande om att styrräntorna ska hållas “exceptionellt låga” under en lång tid framöver.

Analytikerna konstaterar att i det nuvarande klimatet med “risk-off” kan marknadsräntorna sjunka ytterligare, men Nordea räknar med att botten är väldigt nära nu, även om de inte tror på någon snabb uppgång.

“Även om den nuvarande situationen är dålig är den inte (ännu?) lika dålig som efter Lehman Brothers fall”, skriver Nordea-analytikerna i en analys på måndagen.

Nordea-analytikerna noterar att känslan nu liknar den 2008, men att de förutsätter att centralbanksfolket nu “sover med stövlarna på” och att de kommer att reagera mycket snabbare om likviditeten börjar torka ut. Dessutom såg centralbanksfolket vad som fungerade 2008 och behöver inte slösa tid på att
hitta på nya verktyg.

Analytikerna gör bedömningen att med tanke på utsikterna för en betydligt svagare ekonomisk utveckling i USA och den nuvarande marknadsturbulensen kommer Fed-chefen Ben Bernanke snart att flagga för en ny runda kvantitativa lättnader, QE3, kanske vid sitt tal i Jackson Hole fredagen den 26 augusti.

“Dessutom innebär den mycket lättare penningpolitiska hållningen som Fed nu antagit att vi senarelägger vår förväntade start för högre Fed funds-räntor till mitten på 2013”, skriver de och tillägger att det då antagligen inte blir höjningar i små steg med tanke på de störningar som extremt låga räntor för med sig för riskpremier och risktagande.

Nordea konstaterar att nyhetsflödet de kommande två veckorna sannolikt kommer att vara fortsatt negativt, men att det är svårt att föreställa sig en nyhet så negativ att den inte redan speglas i de nuvarande priserna.

“Därför kan räntorna kanske röra sig ned lite till på kort sikt, men vi räknar med att räntorna gradvis rör sig högre”, skriver de.

Beträffande Europeiska centralbanken, ECB, gör Nordea bedömningen att de kommer att hålla sina styrräntor stabila det kommande året, trots kraftigt lägre tillväxt och den pågående skuldkrisen. För att ECB skulle sänka styrräntorna
igen skulle det krävas en recession i euroområdet med ett märkbart fall i den ekonomiska aktiviteten. ECB:s svar väntas i stället vara att fortsätta att tillhandahålla full likviditet och möjligtvis även ytterligare långsiktiga refinansieringsoperationer.

Nordeas huvudscenario är att en gradvis uppväxling i tillväxten under loppet av 2012 bör ge basen för ECB att återuppta sina räntehöjningar vid slutet av 2012. Men med tanke på fortsatt stram finanspolitik i flera medlemsstater är utrymmet för räntehöjningar ändå begränsat. Därför är det sannolikt att ECB återigen
kommer att tvingas hålla styrräntorna stilla när de når 2 procent under första halvan av 2013, och höjningarna mot slutet av 2012 är mer en fråga om normalisering än inledningen på en höjningscykel.

Bild: (C) by_Rainer-Sturm_pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.