- Advertisement -
- Advertisement -

Tuff månad för Aktie-Ansvars Graal Total – backade -2,41% i maj

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Aktie-Ansvar, ett av Sveriges äldsta fondbolag, visade fantastiska resultat i april för deras multistrategifond Graal Total, med en uppgång på +2,4%, men tappade sedan allt under maj månad då fonden backade -2,41% och är därmed tillbaka på oförändrad avkastning för innevarande år. Graal Total 2xL, som har en hävstång, föll tillbaka -5,12% under samma period och är nu -1,5% för helåret.

Förvaltarna av fonden skriver i månadsbrevet att två av Graal Totals fyra underliggande fonder visade mindre uppgångar i maj, en fond var oförändrad varför Graal Totals nedgång i maj främst förklaras av en större nedgång för Graal Trendhedge. Även HFRX globala hedgefond-index backade en hel del i maj och visar -0,5 procent sedan årsskiftet.

Graal Trendhedge tappade -8,63% i maj och förvaltaren skriver ”Efter en flera månader lång period med solid avkastning för fonden skedde en kraftig trendsvängning på flera marknader, särskilt valuta- och råvarumarknaderna, under den första veckan i maj. Det medförde förluster på de marknader som genererat avkastningen under de tidigare månaderna. Det var främst de långa positionerna på råvarumarknaderna och de korta positionerna i den amerikanska dollarn som påverkade strategins avkastning.” Trendföljande fonder har generellt haft det besvärligt under maj, i och med kraftiga förändringar i råvarupriser och valutor samt stora rörelser i räntemarknaden. Till exempel tappade Brummer & Partners trendföljande fond Lynx -5,9% maj.

Graal Total är en multihedgefond vars målsättning är att kombinera olika förvaltningsstilar med låg inbördes korrelation för att reducera risk och möjliggöra positiv avkastning även om någon av de ingående fonderna inte levererar. Fonden startade 1 oktober 2010.

“Nu öppnar vi dörren till en förvaltningsform som normalt sett är stängd för vanliga sparare”, skriver förvaltarna Lars-Erik Lundgren och Peter Dombos. “Vi har lyckats göra några svåråtkomliga och distingerade hedgefondsförvaltare så intresserade av vår idé att de öppnat sin förvaltningsexpertis åt oss. Det är inte bara framgångsrika fonder. Viktigast är att de inbördes inte samvarierar. Det vill säga när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre”, säger förvaltarna. ”Genom att kombinera fyra framgångsrika fonder med dessa egenskaper får vi en multistrategifond som kan skapa en långsiktigt god avkastning till begränsad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen.”

Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och har fortfarande ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. VD Stefan Carlenius har varit ansvarig fondförvaltare i Aktie-Ansvar sedan 1992. Sedan 2009 ägs Aktie-Ansvar av Garantum tillsammans med Aktie-Ansvars ledning VD Stefan Carlenius samt Marknadschef Stefan Nilsson.

Bild: (C) SergeyIT—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...