- Advertisement -
- Advertisement -

Tuff månad för Aktie-Ansvars Graal Total – backade -2,41% i maj

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Aktie-Ansvar, ett av Sveriges äldsta fondbolag, visade fantastiska resultat i april för deras multistrategifond Graal Total, med en uppgång på +2,4%, men tappade sedan allt under maj månad då fonden backade -2,41% och är därmed tillbaka på oförändrad avkastning för innevarande år. Graal Total 2xL, som har en hävstång, föll tillbaka -5,12% under samma period och är nu -1,5% för helåret.

Förvaltarna av fonden skriver i månadsbrevet att två av Graal Totals fyra underliggande fonder visade mindre uppgångar i maj, en fond var oförändrad varför Graal Totals nedgång i maj främst förklaras av en större nedgång för Graal Trendhedge. Även HFRX globala hedgefond-index backade en hel del i maj och visar -0,5 procent sedan årsskiftet.

Graal Trendhedge tappade -8,63% i maj och förvaltaren skriver ”Efter en flera månader lång period med solid avkastning för fonden skedde en kraftig trendsvängning på flera marknader, särskilt valuta- och råvarumarknaderna, under den första veckan i maj. Det medförde förluster på de marknader som genererat avkastningen under de tidigare månaderna. Det var främst de långa positionerna på råvarumarknaderna och de korta positionerna i den amerikanska dollarn som påverkade strategins avkastning.” Trendföljande fonder har generellt haft det besvärligt under maj, i och med kraftiga förändringar i råvarupriser och valutor samt stora rörelser i räntemarknaden. Till exempel tappade Brummer & Partners trendföljande fond Lynx -5,9% maj.

Graal Total är en multihedgefond vars målsättning är att kombinera olika förvaltningsstilar med låg inbördes korrelation för att reducera risk och möjliggöra positiv avkastning även om någon av de ingående fonderna inte levererar. Fonden startade 1 oktober 2010.

“Nu öppnar vi dörren till en förvaltningsform som normalt sett är stängd för vanliga sparare”, skriver förvaltarna Lars-Erik Lundgren och Peter Dombos. “Vi har lyckats göra några svåråtkomliga och distingerade hedgefondsförvaltare så intresserade av vår idé att de öppnat sin förvaltningsexpertis åt oss. Det är inte bara framgångsrika fonder. Viktigast är att de inbördes inte samvarierar. Det vill säga när en fond går lite sämre vägs det oftast upp av att andra går lite bättre”, säger förvaltarna. ”Genom att kombinera fyra framgångsrika fonder med dessa egenskaper får vi en multistrategifond som kan skapa en långsiktigt god avkastning till begränsad risk skild från aktie- och ränteutvecklingen.”

Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och har fortfarande ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. VD Stefan Carlenius har varit ansvarig fondförvaltare i Aktie-Ansvar sedan 1992. Sedan 2009 ägs Aktie-Ansvar av Garantum tillsammans med Aktie-Ansvars ledning VD Stefan Carlenius samt Marknadschef Stefan Nilsson.

Bild: (C) SergeyIT—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Enfusion Platform: An Integrated Front, Middle and Back Office Experience

London (HedgeNordic) – Sweden is the third largest hedge fund hub in Europe, and the overall Nordic region is important for the Enfusion platform,...

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Early Buy Signals Ignite a Rebound

Stockholm (HedgeNordic) – In mid-November 2022, Nils Brobacke launched Brobacke Global Allokering, a discretionary multi-asset global macro fund. Following mixed performance in the first...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -