FED: EKONOMER GER BLANDAT QE2-BETYG, TROR INTE PÅ QE3 – WSJ

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomer i den privata sektorn i USA anser att Federal
Reserve senaste runda av kvantitativa lättnader, QE2, har stöttat ekonomin genom
att stimulera finansmarknaderna, men de är inte övertygade och ser inte någon
stor sannolikhet för ett QE3-paket.

Det framgår av Wall Street Journals kvartalsvisa enkät bland 56 ekonomer.

28 av ekonomerna anser att Federal Reserves obligationsköp de senaste nio
månaderna har varit framgångsrikt i så måtto att vinsterna med programmet är
större än kostnaderna, men 19 av ekonomerna bedömer att kostnaderna har
överstigit vinsterna.

Wall Street Journal konstaterar därmed att ekonomerna knappast jublar högt över
QE2-programmet. Enligt elva av de skeptiska ekonomerna har programmet enbart
inneburit stigande råvarupriser och onödigt höga inflationsförväntningar.

Men enligt 22 av ekonomerna bidrog QE2-programmet framgångsrikt till att pressa
upp tillgångspriser, vilket i sin tur stimulerade såväl finansmarknaderna som
tillväxten. Fem av ekonomerna sade vidare att Fed framgångsrikt förhindrade en
försvagande deflation, tio ekonomer anser dock att programmet inte hade mycket
effekt över huvud taget.

Enligt 46 av ekonomerna är det inte troligt att det kommer något nytt
köpprogram, QE3, från Fed i år. Endast tre ekonomer uppgav att ett nytt program
är troligt.

Enligt ekonomernas medianprognos kommer Federal Reserves nästa penningpolitiska
åtgärd bli att börja minska balansräkningens storlek, genom att sluta
reinvestera likvider från förfallande bostadsobligationer i statsobligationer,
vilket väntas ske i december. En första räntehöjning kommer enligt
medianprognosen i april 2012.

Bild: (C) by Gerd Altmann – pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.