- Advertisement -
- Advertisement -

Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

- Advertisement -

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor.

Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i fonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinsättningar på 1,7 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 1,3 mdkr. Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden i maj på 0,8 respektive 0,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från aktiefonder på 1,9 miljarder. Hittills i år har 16,6 miljarder kronor nettosparats i fonder.

Nysparandet i fonder i maj visar på önskemål om mer trygga alternativ i en avvaktande och osäker tid. Intressant att notera är samtidigt förtroendet för svenska aktier med stora nettoinsättningar och statistiken tyder på omplaceringar från Östeuropafonder denna månad”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under maj var värdeutvecklingen på aktiemarknaden blygsam. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med 0,5 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 1,9 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder som placerar i Östeuropa och andra tillväxtmarknader. Sverigefonder uppvisade däremot nettoinsättningar på 5 mdkr i maj och utgör därmed, tillsammans med Nordamerikafonder, fondkategorierna med störst nettoinflöden hittills i år.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 971 miljarder kronor, varav 1 169 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Sebastian-Kaulitzki—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...