- Advertisement -
- Advertisement -

Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

- Advertisement -

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor.

Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i fonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinsättningar på 1,7 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 1,3 mdkr. Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden i maj på 0,8 respektive 0,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från aktiefonder på 1,9 miljarder. Hittills i år har 16,6 miljarder kronor nettosparats i fonder.

Nysparandet i fonder i maj visar på önskemål om mer trygga alternativ i en avvaktande och osäker tid. Intressant att notera är samtidigt förtroendet för svenska aktier med stora nettoinsättningar och statistiken tyder på omplaceringar från Östeuropafonder denna månad”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under maj var värdeutvecklingen på aktiemarknaden blygsam. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med 0,5 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 1,9 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder som placerar i Östeuropa och andra tillväxtmarknader. Sverigefonder uppvisade däremot nettoinsättningar på 5 mdkr i maj och utgör därmed, tillsammans med Nordamerikafonder, fondkategorierna med störst nettoinflöden hittills i år.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 971 miljarder kronor, varav 1 169 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Sebastian-Kaulitzki—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Early Buy Signals Ignite a Rebound

Stockholm (HedgeNordic) – In mid-November 2022, Nils Brobacke launched Brobacke Global Allokering, a discretionary multi-asset global macro fund. Following mixed performance in the first...

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -