Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor.

Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i fonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinsättningar på 1,7 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 1,3 mdkr. Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden i maj på 0,8 respektive 0,2 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från aktiefonder på 1,9 miljarder. Hittills i år har 16,6 miljarder kronor nettosparats i fonder.

Nysparandet i fonder i maj visar på önskemål om mer trygga alternativ i en avvaktande och osäker tid. Intressant att notera är samtidigt förtroendet för svenska aktier med stora nettoinsättningar och statistiken tyder på omplaceringar från Östeuropafonder denna månad”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under maj var värdeutvecklingen på aktiemarknaden blygsam. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med 0,5 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 1,9 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder som placerar i Östeuropa och andra tillväxtmarknader. Sverigefonder uppvisade däremot nettoinsättningar på 5 mdkr i maj och utgör därmed, tillsammans med Nordamerikafonder, fondkategorierna med störst nettoinflöden hittills i år.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 971 miljarder kronor, varav 1 169 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C) Sebastian-Kaulitzki—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.