- Advertisement -
- Advertisement -

METALLER: KRAFTBRIST KINA KAN MINSKA PRODUKTION

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Kina står inför den värsta kraftbristen på sju år i sommar på grund av en ihållande torka och höga kolpriser. Detta kan slå hårt på basmetall- och stålindustrin med en nedgång i produktion som inte fullt ut reflekteras i de nuvarande priserna.

Det skriver Commerzbank i en analys på måndagen.

“Den möjliga produktionsbristen i Kina på grund av stigande kostnader och kraftbrist kan få en påverkan på den globala marknaden – delvis i form av lägre utbud men också på grund av behovet att importera”, skriver Commerzbank.

Aluminium- och stålproducenter bedöms påverkas mest av bristerna i
elproduktionen. Båda industrierna behöver stora kvantiteter el för att tillverka deras produkter.

På grund av att de högre elkostnaderna, som står för cirka 40 procent av de totala produktionskostnaderna för aluminium, och uppgångar i priser på andra insatsvaror inte helt går att föra över till slutkonsumenter, kan en del producenter också väntas att minska deras produktion under resten av 2011, anser Commerzbank.

“Dessa faktorer speglas inte tillräckligt i de nuvarande priserna, enligt oss. Men vi tror inte att aluminiumpriserna kommer att rusa, eftersom den globala marknaden är väldigt väl försedd och kan absorbera produktionsbrister utan problem”, skriver banken och pekar bland annat på att lagren som mäts av London Metal Exchange är nära de rekordhöga nivåerna från i maj.

Även stålindustrin kommer att påverkas, men i en något mindre utsträckning än aluminiumindustrin, tror Commerzbank. Beroende på produktionsmetoden uppgår elkostnaderna till 20-40 procent av de totala kostnaderna. Även här kommer det att vara “väldigt svårt” att låta slutkonsumenterna stå för prisökningarna. Commerzbank tror dock bara på en måttlig uppgång för stålpriserna.

Kraftbristens påverkan på andra basmetaller förväntas bli “ganska” begränsade, men borde bli väl stöttade av andra faktorer, skriver banken.

“Vad gäller koppar räknar vi fortfarande med att marknaden kommer att rapportera ett betydande utbudsunderskott i år. På grund av den skarpa nedgången i Shanghai Futures Exchange kopparlager, som har mer än halverats de senaste tre månaderna,
finns det vidare ett ökat behov av mer import, vilket i sin tur skulle ha en positiv påverkan på priset”, skriver Commerzbank som tror att koppar kommer att kosta 10.000 i genomsnitt det andra halvåret.

Bly och zink står för närvarande för de svagaste fundamenta bland basmetallerna. Det finns ett betydande överutbud på båda marknaderna, vilket troligen inte kommer att ändras mycket på medellång sikt, skriver Commerzbank som ändå tror på en måttlig prisökning under resten av året.

Bild: (C) Delphimages—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...