METALLER: KRAFTBRIST KINA KAN MINSKA PRODUKTION

STOCKHOLM (Direkt) Kina står inför den värsta kraftbristen på sju år i sommar på grund av en ihållande torka och höga kolpriser. Detta kan slå hårt på basmetall- och stålindustrin med en nedgång i produktion som inte fullt ut reflekteras i de nuvarande priserna.

Det skriver Commerzbank i en analys på måndagen.

“Den möjliga produktionsbristen i Kina på grund av stigande kostnader och kraftbrist kan få en påverkan på den globala marknaden – delvis i form av lägre utbud men också på grund av behovet att importera”, skriver Commerzbank.

Aluminium- och stålproducenter bedöms påverkas mest av bristerna i
elproduktionen. Båda industrierna behöver stora kvantiteter el för att tillverka deras produkter.

På grund av att de högre elkostnaderna, som står för cirka 40 procent av de totala produktionskostnaderna för aluminium, och uppgångar i priser på andra insatsvaror inte helt går att föra över till slutkonsumenter, kan en del producenter också väntas att minska deras produktion under resten av 2011, anser Commerzbank.

“Dessa faktorer speglas inte tillräckligt i de nuvarande priserna, enligt oss. Men vi tror inte att aluminiumpriserna kommer att rusa, eftersom den globala marknaden är väldigt väl försedd och kan absorbera produktionsbrister utan problem”, skriver banken och pekar bland annat på att lagren som mäts av London Metal Exchange är nära de rekordhöga nivåerna från i maj.

Även stålindustrin kommer att påverkas, men i en något mindre utsträckning än aluminiumindustrin, tror Commerzbank. Beroende på produktionsmetoden uppgår elkostnaderna till 20-40 procent av de totala kostnaderna. Även här kommer det att vara “väldigt svårt” att låta slutkonsumenterna stå för prisökningarna. Commerzbank tror dock bara på en måttlig uppgång för stålpriserna.

Kraftbristens påverkan på andra basmetaller förväntas bli “ganska” begränsade, men borde bli väl stöttade av andra faktorer, skriver banken.

“Vad gäller koppar räknar vi fortfarande med att marknaden kommer att rapportera ett betydande utbudsunderskott i år. På grund av den skarpa nedgången i Shanghai Futures Exchange kopparlager, som har mer än halverats de senaste tre månaderna,
finns det vidare ett ökat behov av mer import, vilket i sin tur skulle ha en positiv påverkan på priset”, skriver Commerzbank som tror att koppar kommer att kosta 10.000 i genomsnitt det andra halvåret.

Bly och zink står för närvarande för de svagaste fundamenta bland basmetallerna. Det finns ett betydande överutbud på båda marknaderna, vilket troligen inte kommer att ändras mycket på medellång sikt, skriver Commerzbank som ändå tror på en måttlig prisökning under resten av året.

Bild: (C) Delphimages—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.