AUSTRALIEN: VÄGER EUROPA MOT HÖGRE INHEMSK TILLVÄXT

STOCKHOLM (Direkt) I beslutet om när styrräntorna ska höjas väger Australiencentralbank skuldproblemen i Europa mot en ökad inhemsk tillväxt och inflation.

Det framgår av protokollet från Reserve Bank of Australias, RBA,
penningpolitiska möte den 7 juni, då styrräntan lämnades oförändrad på 4,75 procent, enligt Bloomberg News.

“Ledamöterna bedömde att det vore klokt (prudent) att lämna policyhållningen oförändrad och avvakta ytterligare data om den internationella utvecklingen”, skriver RBA.

Centralbanken fortsätter med att skriva att en trolig uppgång i inflationen från en råvaruledd tillväxt “tyder på att ytterligare åtstramningen av penningpolitiken kommer att krävas vid någon tidpunkt”.

RBA skriver vidare att den senaste månadens statistik inte har visat att det är någon brådska att justera policyn.

“Nedåtriskerna mot den internationella ekonomin har blivit lite mer
framträdande”, skriver banken.

Medan RBA ser ytterligare belägg för an kommande stark uppgång för
investeringarna i råvarusektorn noterar centralbanken samtidigt att aktiviteten är fortsatt dämpad i vissa andra viktiga delar av ekonomin, vilket återspeglar centralbankens tidigare åtgärder liksom den starkare växelkursen.

Bild: (C) af-photo—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.