- Advertisement -
- Advertisement -

Jordbruksderivat på Eurex når viktig milstolpe

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Antalet derivat på jordbruksprodukter som handlas på Eurex har överskridit 100.000 kontrakt sedan lanseringen i juli 2009. Volymen har ökat stadigt, delvis på grund av de instabila väderförhållandena 2011 och 2010. Hittills i år är den genomsnittliga dagliga volymen (ADV) över 300 kontrakt, eller cirka 38.000 kontrakt totalt. Hittills i juni 2011 uppgår ADV till nästan 400 kontrakt. År 2010 var ADV omkring 200 kontrakt.

Eurex erbjuder terminshandel inom sex jordbruksprodukter, baserade på smör, europeiska processpotatis, svin, ’London potatis’, smågrisar och skummjölkspulver. Alla terminer är baserade på de etablerade referenspriserna från respektive spotmarknader och avvecklas med kontantavräkning.

Eurex jordbruksderivat syftar till att nå en bred grupp av användare, inklusive jordbrukare och jordbrukskooperativ, handel- och slaktföretag och beredningsindustrin. För dem innebär börsnoterade derivat på jordbruksprodukter ökad transparens vad gäller prissättning, samtidigt som den centrala clearingen av dessa kontrakt på Eurex Clearing minskar motpartsriskerna som existerar i OTC-marknader.

Bild: (C) pixarno—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -