- Advertisement -
- Advertisement -

Jordbruksderivat på Eurex når viktig milstolpe

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Antalet derivat på jordbruksprodukter som handlas på Eurex har överskridit 100.000 kontrakt sedan lanseringen i juli 2009. Volymen har ökat stadigt, delvis på grund av de instabila väderförhållandena 2011 och 2010. Hittills i år är den genomsnittliga dagliga volymen (ADV) över 300 kontrakt, eller cirka 38.000 kontrakt totalt. Hittills i juni 2011 uppgår ADV till nästan 400 kontrakt. År 2010 var ADV omkring 200 kontrakt.

Eurex erbjuder terminshandel inom sex jordbruksprodukter, baserade på smör, europeiska processpotatis, svin, ’London potatis’, smågrisar och skummjölkspulver. Alla terminer är baserade på de etablerade referenspriserna från respektive spotmarknader och avvecklas med kontantavräkning.

Eurex jordbruksderivat syftar till att nå en bred grupp av användare, inklusive jordbrukare och jordbrukskooperativ, handel- och slaktföretag och beredningsindustrin. För dem innebär börsnoterade derivat på jordbruksprodukter ökad transparens vad gäller prissättning, samtidigt som den centrala clearingen av dessa kontrakt på Eurex Clearing minskar motpartsriskerna som existerar i OTC-marknader.

Bild: (C) pixarno—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...