- Advertisement -
- Advertisement -

Ingves riksbankschef i sex år till

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Riksbanksfullmäktige har fattat beslut om att ge riksbankschef Stefan Ingves förnyat mandat att leda Riksbankens direktion under ytterligare sex år.

”Stefan Ingves har på ett förtjänstfullt sätt lett Riksbankens arbete sedan 2006. Han har stor kompetens och kapacitet och har ett värdefullt internationellt kontaktnät. Stefan Ingves utsågs i helgen också till ordförande i Basel-kommittén för banktillsyn. Vi är nöjda och sätter stort värde på att Stefan Ingves ställt sig till förfogade för ytterligare en mandatperiod. Det borgar för god kontinuitet i Riksbankens arbete”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg.

Förste vice riksbankschef Svante Öberg och vice riksbankschef Lars Nyberg har tidigare meddelat att de lämnar Riksbanken vid årsskiftet när deras mandat-perioder löper ut. ”Eftersom även riksbankschef Stefan Ingves mandatperiod löper ut vid årsskiftet önskade fullmäktige på ett tidigt stadium offentliggöra att han kvarstår som riksbankschef i ytterligare sex år. Processen med att utse två nya direktionsledamöter har påbörjats och kommer att offentliggöras under hösten”, säger Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Obligo Raises Final €75 Million for PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Obigo Investment Management has announced the final close of its infrastructure-oriented private equity fund, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), raising...

RFP: Irish Investor in Search of Tail Risk Mitigation

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor seeks an overlay manager or managed options strategies to mitigate tail risk in its €2.5 billion fund-of-funds...

Cevian on Buying Spree, Discloses 5% Stake in Smith & Nephew

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has disclosed a five percent stake in UK medical device manufacturer Smith & Nephew, signaling intentions...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -