Ingves riksbankschef i sex år till

Riksbanksfullmäktige har fattat beslut om att ge riksbankschef Stefan Ingves förnyat mandat att leda Riksbankens direktion under ytterligare sex år.

”Stefan Ingves har på ett förtjänstfullt sätt lett Riksbankens arbete sedan 2006. Han har stor kompetens och kapacitet och har ett värdefullt internationellt kontaktnät. Stefan Ingves utsågs i helgen också till ordförande i Basel-kommittén för banktillsyn. Vi är nöjda och sätter stort värde på att Stefan Ingves ställt sig till förfogade för ytterligare en mandatperiod. Det borgar för god kontinuitet i Riksbankens arbete”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg.

Förste vice riksbankschef Svante Öberg och vice riksbankschef Lars Nyberg har tidigare meddelat att de lämnar Riksbanken vid årsskiftet när deras mandat-perioder löper ut. ”Eftersom även riksbankschef Stefan Ingves mandatperiod löper ut vid årsskiftet önskade fullmäktige på ett tidigt stadium offentliggöra att han kvarstår som riksbankschef i ytterligare sex år. Processen med att utse två nya direktionsledamöter har påbörjats och kommer att offentliggöras under hösten”, säger Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.