Helena Liljedahl, ny VD för KF Fastigheter Centrumhandel AB

Under april 2011 tillträdde Helena Liljedahl som ny VD för KF Fastigheter Centrumhandel AB. Helena Liljedahl som tidigare arbetat på KF Fastigheter återvänder nu till bolaget efter tio år. Hon kommer närmast från IKEAs ryska köpcentrumbolag där hon arbetade med kommersiell utveckling. Dessförinnan har hon arbetat med utveckling av köpcentrum och handelsplatser på Centrumutveckling samt på Alecta där hon ansvarade för retailportföljen.

– I min nya roll kommer jag att fokusera på att öka det kommersiella drivet i bolaget. KF Fastigheter har en mycket bra och intressant fastighetsportfölj i bra handelslägen. När vi utvecklar och förvaltar portföljen ska vi hela tiden ha kundens upplevelse i fokus, säger Helena Liljedahl VD KF Fastigheter Centrumhandel AB

KF Fastigheter Centrumhandel är ett dotterbolag till KF Fastigheter AB. Bolaget äger och driver ett 20-tal handelsplatser med en uthyrbar yta om ca 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 7 mdkr.

– Jag är oerhört nöjd med rekryteringen. Med Helena Liljedahl har vi fått in en person med en gedigen kommersiell bakgrund. Precis det vi letade efter, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD för KF Fastigheter AB.

Med handeln som utgångspunkt ska KF Fastigheter vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen, där vi både bidrar till en hållbar utveckling och skapar attraktiva handelsplatser. Det gör vi med hjälp av vårt kunnande som byggare, förvaltare, fastighetsägare och handelsplatsutvecklare. KF Fastigheter har ett fastighetsbestånd på 500 000 kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på 7 miljarder kronor.

Bild: Helena Liljedahl

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.