GLOBALT VIKTIGA BANKER AVKRÄVS 1-2,5%-ENH EXTRA KAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Det ytterligare förlusttäckande kapital som ska avkrävas
globalt systemviktiga banker föreslås ligga i ett intervall om 1,0-2,5
procentenheter, beroende på grad av systemviktighet. Kraven avser
kärnprimärkapital.

För att motverka de allra största bankernas vilja att materiellt öka sin globala
systemviktighet i framtiden kan ytterligare 1,0 procentenhet avkrävas vid sådana
omständigheter.

Det framgår av Baselkommitténs rådgivande dokument, sammanställt av
centralbankschefer och chefer för finansinspektioner, vilket lades fram för
Financial Stability Board, FSB, på lördagen.

Den indikatorbaserade metod för att fastställa globalt systemviktiga banker
bygger på fem breda kategorier: storlek, sammanlänkning, ersättningsbarhet,
global gränsöverskridande aktivet samt komplexitet.

Det högre kravet på kapital kommer att introduceras parallellt med kraven på
kapitalkonserveri.

Bild: (C) TheSupe87—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.