- Advertisement -
- Advertisement -

RB: GLOBALA OBALANSER STÖRSTA RISK MOT FIN SYSTEM

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den största risken mot det finansiella systemet är globala obalanser. Samtidigt är de finansiella marknadernas funktionssätt oförändrat eller bättre jämfört med för ett halvår sedan.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

“Av de aktörer som deltog i enkäten anser 40 procent att de finansiella
marknaderna fungerar bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan. Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet”, skriver Riksbanken.

Svaren i enkäten tyder på att marknadsaktörer anser att genomförandet av nya regleringar, Basel III, Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader kommer att vara de bestående effekterna av den finansiella krisen.

Samtidigt anses stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier vara en följd av krisen eftersom skulder har flyttats från privat till offentlig sektor.

“De flesta av de tillfrågade aktörerna anser inte att de statsfinansiella
problemen i euroområdet har spillt över på de svenska finansiella marknaderna. Efterfrågan på svenska värdepapper har snarare ökat till följd av landets starka ekonomiska ställning”, skriver Riksbanken.

Riskenkäten besvarades mellan den 7 april och den 2 maj, den skickades ut till 85 aktörer och svarsfrekvensen var 81 procent.

Bild: © gunnar3000—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...