RB: GLOBALA OBALANSER STÖRSTA RISK MOT FIN SYSTEM

STOCKHOLM (Direkt) Den största risken mot det finansiella systemet är globala obalanser. Samtidigt är de finansiella marknadernas funktionssätt oförändrat eller bättre jämfört med för ett halvår sedan.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

“Av de aktörer som deltog i enkäten anser 40 procent att de finansiella
marknaderna fungerar bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan. Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet”, skriver Riksbanken.

Svaren i enkäten tyder på att marknadsaktörer anser att genomförandet av nya regleringar, Basel III, Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader kommer att vara de bestående effekterna av den finansiella krisen.

Samtidigt anses stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier vara en följd av krisen eftersom skulder har flyttats från privat till offentlig sektor.

“De flesta av de tillfrågade aktörerna anser inte att de statsfinansiella
problemen i euroområdet har spillt över på de svenska finansiella marknaderna. Efterfrågan på svenska värdepapper har snarare ökat till följd av landets starka ekonomiska ställning”, skriver Riksbanken.

Riskenkäten besvarades mellan den 7 april och den 2 maj, den skickades ut till 85 aktörer och svarsfrekvensen var 81 procent.

Bild: © gunnar3000—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.