- Advertisement -
- Advertisement -

RB: GLOBALA OBALANSER STÖRSTA RISK MOT FIN SYSTEM

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den största risken mot det finansiella systemet är globala obalanser. Samtidigt är de finansiella marknadernas funktionssätt oförändrat eller bättre jämfört med för ett halvår sedan.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

“Av de aktörer som deltog i enkäten anser 40 procent att de finansiella
marknaderna fungerar bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan. Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet”, skriver Riksbanken.

Svaren i enkäten tyder på att marknadsaktörer anser att genomförandet av nya regleringar, Basel III, Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader kommer att vara de bestående effekterna av den finansiella krisen.

Samtidigt anses stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier vara en följd av krisen eftersom skulder har flyttats från privat till offentlig sektor.

“De flesta av de tillfrågade aktörerna anser inte att de statsfinansiella
problemen i euroområdet har spillt över på de svenska finansiella marknaderna. Efterfrågan på svenska värdepapper har snarare ökat till följd av landets starka ekonomiska ställning”, skriver Riksbanken.

Riskenkäten besvarades mellan den 7 april och den 2 maj, den skickades ut till 85 aktörer och svarsfrekvensen var 81 procent.

Bild: © gunnar3000—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Lynx Surpasses 100 Employees

Stockholm (HedgeNordic) – Systematic asset manager Lynx Asset Management has recently surpassed 100 employees, with over 20 new hires in 2023 across its headquarters...

Copper’s Significance in the World of Transition Essential Resources

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-based fund boutique St. Petri Capital has been running a thematic-focused long/short equity fund since early 2018. The fund employs a...

Ress Capital’s Hanna Persson Appointed to ELSA Board

Stockholm (HedgeNordic) – Hanna Persson of Ress Capital has been appointed to the Executive Board of the European Life Settlement Association (ELSA). This appointment,...

Nordic Funds Shortlisted for HFM European Awards

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has unveiled the list of shortlisted funds for the HFM European Awards 2023, with this year’s list featuring a...

Nordkinn Gears Up for Next Decade with Key Appointment

Stockholm (HedgeNordic) – Shortly after celebrating its tenth anniversary this summer, Nordkinn Fixed Income Macro Fund welcomed Anders Augusén as an investment manager effective...

Month in Review – August 2023

Stockholm (HedgeNordic) – After a promising start to the second half of the year in July, Nordic hedge funds dipped by 0.1 percent in...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -