- Advertisement -
- Advertisement -

RB: GLOBALA OBALANSER STÖRSTA RISK MOT FIN SYSTEM

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den största risken mot det finansiella systemet är globala obalanser. Samtidigt är de finansiella marknadernas funktionssätt oförändrat eller bättre jämfört med för ett halvår sedan.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

“Av de aktörer som deltog i enkäten anser 40 procent att de finansiella
marknaderna fungerar bättre i dag jämfört med för ett halvår sedan. Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet”, skriver Riksbanken.

Svaren i enkäten tyder på att marknadsaktörer anser att genomförandet av nya regleringar, Basel III, Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader kommer att vara de bestående effekterna av den finansiella krisen.

Samtidigt anses stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier vara en följd av krisen eftersom skulder har flyttats från privat till offentlig sektor.

“De flesta av de tillfrågade aktörerna anser inte att de statsfinansiella
problemen i euroområdet har spillt över på de svenska finansiella marknaderna. Efterfrågan på svenska värdepapper har snarare ökat till följd av landets starka ekonomiska ställning”, skriver Riksbanken.

Riskenkäten besvarades mellan den 7 april och den 2 maj, den skickades ut till 85 aktörer och svarsfrekvensen var 81 procent.

Bild: © gunnar3000—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -