RÅVAROR: BREDA UPPGÅNGAR, ZINK I TÄTEN

 

STOCKHOLM (Direkt) Råvarorna steg på bred front under onsdagens
förmiddagshandel, ledd av basmetallerna och råoljan. För guld gick det däremot trögare. En något svagare dollar och stigande aktiemarknader i Asien såg till att ge stöd till råvarorna.

Vid klockan 11.35 var WTI-oljan i första termin upp 1:33 dollar till 98:24 och
Brent steg med 1:21 dollar till 111:20.

På tisdagen var priset på råolja under eftermiddagen betydligt lägre, bland
annat efter att USA:s industriproduktion uppvisat en besvikelse för mars. Senare på kvällen återhämtades dock en stor del av nedgångarna.

“Råoljemarknaden fortsätter att visa en hög grad nervositet och, som vi såg i
går, nedgångar tenderar att accelerera. De senaste veckornas negativa influenser från Kina, Europa och USA har hållit tillbaka råoljan trots attraktiva prisnivåer med tanke på MENA-situationen och den stundande bilkörningssäsongen”, skriver SEB i ett marknadsbrev.

Tisdagskvällens lagerstatistik från American Petroleum Institute, API, visade
att de amerikanska lagren av råolja steg med 2,7 miljoner fat under föregående
vecka, högre än väntade +1,7 miljoner inför onsdagens officiella statistik.

Statistiken indikerade dock att produktlagren minskade betydligt mer än vad som är väntat. Bensinlagren uppgavs ha minskat med 0,7 miljoner fat (väntat +0,95), medan destillatlagren ska ha sjunkit 2,8 miljoner fat (väntat +0,25). En
ytterligare positiv faktor var att lagren i Cushing, leveranspunkt för
WTI-oljan, föll med 1,5 miljoner fat. Sammantaget bedömdes statistiken vara
positiv för priset på råoljan.

“API-statistiken ser till att ge stöd här. Det kommer att vara ganska tunt med
statistik i dag och vi kommer helt enkelt få vänta på lagerrapporten från
energidepartementet”, sade Serene Lim, energi- och råvarustrateg vid Australia & New Zealand Banking Group, till Bloomberg News.

Det var även uppåt på basmetallmarknaden i London. Kopparn noterades 127 dollar högre vid 8.926 dollar per ton.

“Aktiemarknaden och andra råvarumarknader verkar indikera att folk börjar ta
risk igen i dag. Dock kan den senaste tiden statistik begränsa uppgångarna”,
sade Yang Jun, analytiker vid Hongyuan Futures, till Bloomberg News.

Enligt kinesiska kabelbolaget Hu An Cable Holdings kommer efterfrågan från
kinesiska kabeltillverkare att mer än fördubblas under de kommande tio åren, med en årlig tillväxt om 10-15 procent.

I Asien låg samtliga aktiemarknader på plus vilket gav stöd till uppgången.

Priset på zink var vinnare bland basmetallerna med en uppgång på 59 dollar till
2.150. Nickel steg samtidigt med 301 dollar till 24.451.

Enligt statistik från International Lead and Zinc Study Gorup, ILZSG, var den
globala produktionen av zink 1,09 miljoner ton i mars, och översteg därmed
efterfrågan som uppgick till 1,064 miljoner ton.

Bland ädelmetallerna noterade spotpriset på guld en uppgång om cirka 5 dollar
till 1.492 dollar per uns. Silver ökade 0:525 dollar till 34:49.

Enligt JP Morgan kommer råolja och guld ligga i toppen av ett rally i råvaror
framöver i takt med att produktionen inte lyckas hålla jämna steg med
efterfrågan.

“Vad folk tenderar att underskatta är hur starkt och hur långt marknaden kan gånär det finns en begränsad efterfrågan att matcha en väldigt tung efterfrågan”, sade Ray Eyels, chef för råvaruavdelningen vid JP Morgan i Asien.

Ädelmetallerna kommer att gynnas mest av en ett “starkt intresse” för
diversifiering och inflations- och valutahedge.

Bild: (C) Luminouslens–Dreamstime.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.