- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster steg till 61,4 i april

- Advertisement -

– konjunkturen i tjänsteföretagen stabiliseras på en hög nivå

  • Inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) steg marginellt i april till 61,4 från 61,2 i mars. Utvecklingen under de senaste månaderna tyder på en fortsatt förbättring i konjunkturen inom den privata tjänstesektorn om än i en lägre takt.
  • Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för det största positiva bidraget följt av en modest uppgång i leveranstiderna. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym tillsammans med sysselsättningen sjönk däremot under april, men befinner sig alltjämt i den övre delen av tillväxtzonen.
  • Index för planerad affärsvolym har skruvats ned till 68,1 i april från 70,3 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan februari förra året. Företagens nedreviderade produktionsplaner signalerar dock om en fortsatt expansion det närmaste halvåret.
  • Prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 i april från 65,1 i mars. Högre transportmedelskostnader via det höga oljepriset och en stark svensk konjunktur bidrar sannolikt till att pristrycket i den privata tjänstesektorn stiger. Sedan april förra året har indexet ökat med 4,9 indexenheter.

Bild: © by aboutpixel.de Thomas Günther

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...