- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster steg till 61,4 i april

- Advertisement -

– konjunkturen i tjänsteföretagen stabiliseras på en hög nivå

  • Inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) steg marginellt i april till 61,4 från 61,2 i mars. Utvecklingen under de senaste månaderna tyder på en fortsatt förbättring i konjunkturen inom den privata tjänstesektorn om än i en lägre takt.
  • Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för det största positiva bidraget följt av en modest uppgång i leveranstiderna. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym tillsammans med sysselsättningen sjönk däremot under april, men befinner sig alltjämt i den övre delen av tillväxtzonen.
  • Index för planerad affärsvolym har skruvats ned till 68,1 i april från 70,3 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan februari förra året. Företagens nedreviderade produktionsplaner signalerar dock om en fortsatt expansion det närmaste halvåret.
  • Prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 i april från 65,1 i mars. Högre transportmedelskostnader via det höga oljepriset och en stark svensk konjunktur bidrar sannolikt till att pristrycket i den privata tjänstesektorn stiger. Sedan april förra året har indexet ökat med 4,9 indexenheter.

Bild: © by aboutpixel.de Thomas Günther

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -