- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster steg till 61,4 i april

- Advertisement -

– konjunkturen i tjänsteföretagen stabiliseras på en hög nivå

  • Inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) steg marginellt i april till 61,4 från 61,2 i mars. Utvecklingen under de senaste månaderna tyder på en fortsatt förbättring i konjunkturen inom den privata tjänstesektorn om än i en lägre takt.
  • Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för det största positiva bidraget följt av en modest uppgång i leveranstiderna. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym tillsammans med sysselsättningen sjönk däremot under april, men befinner sig alltjämt i den övre delen av tillväxtzonen.
  • Index för planerad affärsvolym har skruvats ned till 68,1 i april från 70,3 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan februari förra året. Företagens nedreviderade produktionsplaner signalerar dock om en fortsatt expansion det närmaste halvåret.
  • Prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 i april från 65,1 i mars. Högre transportmedelskostnader via det höga oljepriset och en stark svensk konjunktur bidrar sannolikt till att pristrycket i den privata tjänstesektorn stiger. Sedan april förra året har indexet ökat med 4,9 indexenheter.

Bild: © by aboutpixel.de Thomas Günther

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -