- Advertisement -
- Advertisement -

NYBERG: BANKER BÖR BEKOSTA DEL AV RB:S VALUTARESERV (NY2)

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) – Det är rimligt att svenska banker står för kostnaderna för en
del av Riksbankens valutareserv som behövs för att klara likviditetsstödjande
insatser i en kris.

Det sade vice riksbankschefen Lars Nyberg på tisdagen, enligt ett förskrivet
anförande.

“Att inte ha tillräckligt med valuta i valutareserven, utan förlita sig på att
andra centralbanker ska ställa upp med lån när svenska banker får problem är
ingen hållbar strategi”, sade han och tillade att hur stor avgiften bör vara
återstår att diskutera mellan Riksbanken och bankerna.

Lars Nyberg konstaterade att många banker fick problem under finanskrisen på
grund av sitt beroende att låna i utländsk valuta, främst amerikanska dollar.
Problemen löstes, enligt Lars Nyberg, ganska väl, men det skedde till priset av
stora stödinsatser från världens centralbanker.

För Riksbankens del underlättades möjligheterna att ge likviditetsstöd i dollar
till svenska banker av att den amerikanska centralbanken lånade ut dollar till
oss.

“Om Riksbanken inte hade kunnat låna dollar hade vi i stället varit hänvisade
till de dollartillgångar som finns i valutareserven. Men oavsett om pengarna
kommer från valutareserven eller genom lån så innebär det en kostnad för
Riksbanken och skattebetalarna att tillhandahålla den här typen av
“likviditetsförsäkring” till bankerna”, sade Lars Nyberg.

Han sade att det kan tyckas orimligt att kostnaderna bärs av Riksbanken och
skattebetalarna. När kostnaderna inte bärs av dem som tar risken så är
sannolikheten också stor att det leder till ett risktagande som i ett
samhällsekonomiskt perspektiv är för stort.

Med utgångspunkt från en uppskattning att två tredjedelar av Riksbankens
valutareserv, cirka 200 miljarder kronor, är till för att kunna bistå banker med
likviditet i en krissituation beräknar Lars Nyberg att den kostnad,
försäkringspremie, som borde betalas av bankerna ungefär 800 miljoner kronor per
år

Lars Nyberg ställde detta belopp i relation till att de fyra storbankerna förra
året hade en balansomslutning på 11.300 miljarder kronor och vinster före skatt
på 70 miljarder kronor.

Enligt Lars Nyberg skulle bankerna, om de får stå för kostnaderna för att
upprätthålla en likviditetsbuffert i Riksbanken, finna det lönsamt att dra ned
på den riskfyllda delen av sin dollarutlåning. Då skulle också Riksbanken kunna
dra ned på valutareserven eftersom behovet av en buffert blir mindre.

“Men för den buffert som blir kvar bör bankerna betala en avgift som täcker
kostnaderna”, sade han.

Bild: (C) SVLuma—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -