Ny ordförande och styrelse i Fondbolagens förening

Thomas Eriksson, vd för Swedbank Robur, är ny ordförande i Fondbolagens förening. Det beslutades vid måndagens föreningsstämma, där också fem nya styrelseledamöter valdes in.

Fondbolagens förenings nye ordförande Thomas Eriksson kommenterar hur han ser på föreningens uppdrag:

”Fondbranschen står inför mycket stora förändringar med nya möjligheter när ändringarna i lagen om investeringsfonder träder i kraft den 1 augusti. Fondbolagens förening spelar en mycket viktig roll i det som branschen kan göra tillsammans för att värna förtroende för fonder och skapa goda förutsättningar för branschen både i Sverige och internationellt. Att utgå från andelsägarnas intressen är inskrivet både i föreningens stadgar och i lagen om investeringsfonder. Det är utgångspunkten för föreningens arbete. Fondsparandet sker i dag i mycket stor utsträckning inom pensionssparandets ramar och det är något som kommer att vara minst lika viktigt framöver. Fonder passar bra för långsiktigt sparande i pensionssystem som är premiebaserade.

Att öka kunskap är något som kommer högt upp på min önskelista framöver. Konsumentskydd i all ära, men starka konsumenter är ännu bättre.”

Fondbolagens förenings nya styrelse:

Ordförande:

Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder                                  nyval

Vice ordförande:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning     omval

Ordinarie ledamöter:

Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder                                    omval

Erik Feldt, Nordea Fonder                                                         omval

Peter Branner, SEB Fonder                                                     nyval

Declan Mac Guinness, Carlson Fonder                                      nyval

Jessica Malmfors, Skandia Fonder                                            nyval

Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder                                        nyval

Per Wennberg, Skagen Fonder                                               nyval

Vid frågor kontakta:

Thomas Eriksson, ordförande Fondbolagens förening

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.