- Advertisement -
- Advertisement -

Finansministerns kommentar på Finanspolitiska rådets rapport

- Advertisement -

Huvudinriktningen i den ekonomiska politiken får stöd av Finanspolitiska rådets rapport. Det konstaterar finansminister Anders Borg med anledning av att Finanspolitiska rådet i dag har överlämnat sin årliga rapport om den svenska ekonomiska politiken.

– Regeringen värnade överskott före krisen och bedrev en politik som genomgående skulle kunna möta även en utdragen och mer fördjupad kris. Åtgärder genomfördes som dämpade effekterna på arbetsmarknaden och stärkte Sveriges tillväxtförutsättningar. I återhämtningsfasen ligger nu fokus på att säkra en varaktig och stabil utveckling där risker för överhettning hanteras, säger finansminister Anders Borg.

Rådet bedömer att arbetsmarknaden fungerar bättre än väntat och att regeringens nya bedömning att jämviktsarbetslösheten blir 4,9 procent 2015 inte är orimlig.

– Målet är full sysselsättning. Våra åtgärder så här långt har ökat möjligheterna att varaktigt få fler i arbete, men ytterligare förstärkning behövs. Det visar inte minst den fortsatt höga arbetslösheten bland vissa grupper, till exempel unga och människor med utländsk bakgrund, säger finansminister Anders Borg.

Finansministern kommenterar rådets rapport mer utförligt i samband med den öppna utfrågningen om rapporten i Finansutskottet tisdagen den 31 maj.

Bild: Anders Borg by Johan Ödmann

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -