Finansministerns kommentar på Finanspolitiska rådets rapport

Huvudinriktningen i den ekonomiska politiken får stöd av Finanspolitiska rådets rapport. Det konstaterar finansminister Anders Borg med anledning av att Finanspolitiska rådet i dag har överlämnat sin årliga rapport om den svenska ekonomiska politiken.

– Regeringen värnade överskott före krisen och bedrev en politik som genomgående skulle kunna möta även en utdragen och mer fördjupad kris. Åtgärder genomfördes som dämpade effekterna på arbetsmarknaden och stärkte Sveriges tillväxtförutsättningar. I återhämtningsfasen ligger nu fokus på att säkra en varaktig och stabil utveckling där risker för överhettning hanteras, säger finansminister Anders Borg.

Rådet bedömer att arbetsmarknaden fungerar bättre än väntat och att regeringens nya bedömning att jämviktsarbetslösheten blir 4,9 procent 2015 inte är orimlig.

– Målet är full sysselsättning. Våra åtgärder så här långt har ökat möjligheterna att varaktigt få fler i arbete, men ytterligare förstärkning behövs. Det visar inte minst den fortsatt höga arbetslösheten bland vissa grupper, till exempel unga och människor med utländsk bakgrund, säger finansminister Anders Borg.

Finansministern kommenterar rådets rapport mer utförligt i samband med den öppna utfrågningen om rapporten i Finansutskottet tisdagen den 31 maj.

Bild: Anders Borg by Johan Ödmann

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.