JAPAN: SÄNKER UTSIKTER TILL NEGATIVA FRÅN STABILA – FITCH

STOCKHOLM (Direkt) Fitch sänker utsikterna för Japans kreditbetyg, AA, till negativa från stabila, enligt ett pressmeddelande.

“Japans kreditvärdighet är under negativt tryck från stigande skuldsättning. En starkare finanspolitisk konsolideringsstrategi är nödvändig för att stärka uthålligheten i statsfinanserna mot den negativa strukturella trenden med en åldrande befolkning”, säger Andrew Colquhoun, chef för Fitchs kreditvärderingsteam för stater i Asien, i en kommentar.

Fitch noterar att Japans statsskuld steg till 210 procent av BNP i slutet av 2010, vilket är den överlägset största statsskulden av alla länder som Fitch betygsätter. Vad gäller nettoskuld sticker dock inte Japan ut lika mycket eftersom landet har världens näst största valutareserver.

“Men även statens nettoskuld ökar kraftigt. Den prognostiserade uppgången på 56 procentenheter i bruttoskuld från slutet av 2007 (före den globala finanskrisen och recessionen) till slutet av 2012 är den tredje högsta för något land som Fitch betygsätter, enbart efter Irland och Island som både har gått igenom bankkriser”, skriver Fitch.

Japans kreditbetyg får stöd av den japanska statens möjligheter till
finansiering från det stora sparandet i den privata sektorn. Dessutom hålls en stor del av skulden (cirka 50 procent) av den offentliga sektorn i vidare mening, vilket minskar risken för självuppfyllande panik bland obligationsinnehavarna. Ficth noterar dock att de japanska hushållens sparande befunnit sig på en nedåttrend sedan början av 1990-talet, något som spås fortsätta när befolkningen åldras.

Fitch ser också en “betydande nedåtrisk” för de japanska statsfinanserna från kostnaden att städa upp vid kärnkraftverket i Fukushima och det finns en risk för att företag flyttar ut verksamheten från Japan om det tar alltför lång tid att återställa infrastrukturen efter jordbävningen.

Viktiga hållpunkter för Fitch de kommande månaderna är den japanska regeringens reviderade bedömning av det finanspolitiska ramverket på medellång sikt, förslag på reformer av skatter och socialförsäkringar samt budgeten för budgetåret 2012.

“Ett misslyckande att stärka åtagandet om finanspolitisk konsolidering, eller ytterligare stora finanspolitiska eller ekonomiska kostnader för att
återbyggnaden efter katastrofen, kan leda till en nedgradering”, skriver Fitch.

Bild: (C) by Gerd Altmann – pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.