- Advertisement -
- Advertisement -

Fondspararna valde aktiefonder i april

- Advertisement -

Nettosparandet i fonder uppgick till 7 miljarder kronor under april 2011. Störst inflöde uppvisade aktiefonder, 9 miljarder, följt av blandfonder som fick 4 miljarder i nettoinflöde. Däremot uppvisade penning-marknadsfonder (korta räntefonder) nettouttag. Fondförmögenheten uppgår till 1 968 miljarder kronor.

Efter två månader med nettoutflöde var sparandet i aktiefonder åter positivt under april månad, totalt 9,3 miljarder kronor nettosparades i aktiefonder under månaden. Även blandfonder uppvisade nettoinflöden, 4,2 miljarder, medan 5,7 respektive 0,9 miljarder kronor togs ut från penningmarknadsfonder respektive obligationsfonder (långa räntefonder). Hittills i år har 14,6 miljarder nettosparats i fonder.

 ”I april kom optimismen tillbaka med ökat sparande i aktiefonder. Under det första kvartalet i år påverkades sparandet av oron i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan, men nu verkar det som om fondspararna gör bedömningen att de positiva signalerna om en god tillväxt överväger. Särskilt Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder är populära, vilket visar på framtidstro för dessa marknader”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under april steg Stockholmsbörsen med 4 procent. För aktiefonder gick det största nysparandet till Sverigefonder, 3 miljarder. Samtliga placeringsinriktningar (utom branschfonder) uppvisade positivt nettoinflöde under april månad.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 968 miljarder kronor, varav 1 178 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C)  by Thorben Wengert_pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...