Fondspararna valde aktiefonder i april

Nettosparandet i fonder uppgick till 7 miljarder kronor under april 2011. Störst inflöde uppvisade aktiefonder, 9 miljarder, följt av blandfonder som fick 4 miljarder i nettoinflöde. Däremot uppvisade penning-marknadsfonder (korta räntefonder) nettouttag. Fondförmögenheten uppgår till 1 968 miljarder kronor.

Efter två månader med nettoutflöde var sparandet i aktiefonder åter positivt under april månad, totalt 9,3 miljarder kronor nettosparades i aktiefonder under månaden. Även blandfonder uppvisade nettoinflöden, 4,2 miljarder, medan 5,7 respektive 0,9 miljarder kronor togs ut från penningmarknadsfonder respektive obligationsfonder (långa räntefonder). Hittills i år har 14,6 miljarder nettosparats i fonder.

 ”I april kom optimismen tillbaka med ökat sparande i aktiefonder. Under det första kvartalet i år påverkades sparandet av oron i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan, men nu verkar det som om fondspararna gör bedömningen att de positiva signalerna om en god tillväxt överväger. Särskilt Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder är populära, vilket visar på framtidstro för dessa marknader”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under april steg Stockholmsbörsen med 4 procent. För aktiefonder gick det största nysparandet till Sverigefonder, 3 miljarder. Samtliga placeringsinriktningar (utom branschfonder) uppvisade positivt nettoinflöde under april månad.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 968 miljarder kronor, varav 1 178 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C)  by Thorben Wengert_pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.