- Advertisement -
- Advertisement -

Fondspararna valde aktiefonder i april

- Advertisement -

Nettosparandet i fonder uppgick till 7 miljarder kronor under april 2011. Störst inflöde uppvisade aktiefonder, 9 miljarder, följt av blandfonder som fick 4 miljarder i nettoinflöde. Däremot uppvisade penning-marknadsfonder (korta räntefonder) nettouttag. Fondförmögenheten uppgår till 1 968 miljarder kronor.

Efter två månader med nettoutflöde var sparandet i aktiefonder åter positivt under april månad, totalt 9,3 miljarder kronor nettosparades i aktiefonder under månaden. Även blandfonder uppvisade nettoinflöden, 4,2 miljarder, medan 5,7 respektive 0,9 miljarder kronor togs ut från penningmarknadsfonder respektive obligationsfonder (långa räntefonder). Hittills i år har 14,6 miljarder nettosparats i fonder.

 ”I april kom optimismen tillbaka med ökat sparande i aktiefonder. Under det första kvartalet i år påverkades sparandet av oron i Nordafrika och naturkatastrofen i Japan, men nu verkar det som om fondspararna gör bedömningen att de positiva signalerna om en god tillväxt överväger. Särskilt Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder är populära, vilket visar på framtidstro för dessa marknader”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Under april steg Stockholmsbörsen med 4 procent. För aktiefonder gick det största nysparandet till Sverigefonder, 3 miljarder. Samtliga placeringsinriktningar (utom branschfonder) uppvisade positivt nettoinflöde under april månad.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 968 miljarder kronor, varav 1 178 miljarder (motsvarande 60 procent) var placerade i aktiefonder.

Bild: (C)  by Thorben Wengert_pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -