- Advertisement -
- Advertisement -

Systematisk Kapitalförvaltning förnyar sin strategi

- Advertisement -

Styrelsen för Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) har beslutat att förnya bolagets strategi.

Koncernens fokus kommer att flyttas från att erbjuda företag och privatpersoner försäkringsmäkleri och fonder inom ramen för helägda dotterbolag till bl. a nydanande produkter inom ramen för bl. a fastighetsfonder. Christian Sternek har lämnat styrelsen på egen begäran.

I en kommentar säger VD Arild Russ. “Vi har tagit fram flera intressanta nya produkter och tjänster bl. a inom ramen för fastighetsfonder. På basis av dessa har vi nyligen genomfört en nyemission, vilken nästan blev fulltecknad. Stor del av emissionslikviden utgörs dock av kvittning av fordringar på
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB mot units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen har därför kommit fram till att aktieägarna bäst gynnas av att vi förskjuter fokus från försäkringsmäkleri och ett brett fondutbud till satsning på bl a fastighetsfonder.”

Bild: (c) by Blotty-Dreamstime.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -