- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 61,2 i mars: Lätt nedväxling från hög nivå

- Advertisement -

•Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) minskade till 61,2 i mars, från 62,4 i februari, och nådde därmed den lägsta nivån sedan september 2010. Nedgången sker dock från en hög nivå och alltjämt är det en övervikt av tjänsteföretag som uppger en konjunkturförbättring om än i en långsammare takt.

• Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för den största nedgången följt av sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym steg däremot i mars jämfört med månaden innan.

•Index för planerad affärsvolym blev 70,3 i mars, vilket är en oförändrad nivå jämfört med månaden innan. Tjänsteföretagens affärsvolymplaner signalerar därmed en fortsatt aktivitetsökning de närmaste sex månaderna, även om planerna har skruvats ned något jämfört med fjolårets sista kvartal.

•Även om prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 65,1 i mars från 69,9 i februari är det en övervikt av företag som uppger stigande priser. En stark svensk konjunktur och högre globala råvarupriser har sannolikt bidragit till det högre pristrycket i den privata tjänstesektorn.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...