- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 61,2 i mars: Lätt nedväxling från hög nivå

- Advertisement -

•Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) minskade till 61,2 i mars, från 62,4 i februari, och nådde därmed den lägsta nivån sedan september 2010. Nedgången sker dock från en hög nivå och alltjämt är det en övervikt av tjänsteföretag som uppger en konjunkturförbättring om än i en långsammare takt.

• Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för den största nedgången följt av sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym steg däremot i mars jämfört med månaden innan.

•Index för planerad affärsvolym blev 70,3 i mars, vilket är en oförändrad nivå jämfört med månaden innan. Tjänsteföretagens affärsvolymplaner signalerar därmed en fortsatt aktivitetsökning de närmaste sex månaderna, även om planerna har skruvats ned något jämfört med fjolårets sista kvartal.

•Även om prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 65,1 i mars från 69,9 i februari är det en övervikt av företag som uppger stigande priser. En stark svensk konjunktur och högre globala råvarupriser har sannolikt bidragit till det högre pristrycket i den privata tjänstesektorn.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Perfect Storm for Antiloop’s Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – Since its launch in February 2022, multi-strategy hedge fund Antiloop Hedge successfully navigated turbulent waters with few surprises. The month of...

Asilo’s Path to Finding Tomorrow’s Superstars

Stockholm (HedgeNordic) – In contrast to benchmark-hugging managers, a truly active equity manager combines independent thinking, strong conviction, and a long-term perspective to generate...

Thyra Hedge Capitalizes on the AI Boom

Stockholm (HedgeNordic) – After experiencing both ups and downs in performance over the past few years, tech-focused long/short equity fund Thyra Hedge is enjoying...

Month in Review: High Dispersion Among Equity Funds

Stockholm (HedgeNordic) – Nordic hedge funds experienced an estimated decline of 0.8 percent in May (as reported by 86 percent of funds) amid high...

The Veritas Approach to Building a Well-Rounded Equities Portfolio

Stockholm (HedgeNordic) – Pension funds play a vital role in safeguarding the financial futures of millions of individuals. Equities serve as the cornerstone of...

Formuepleje Appoints Rasmus Cederholm as New CIO

Stockholm (HedgeNordic) – Danish asset manager Formuepleje has announced the appointment of Rasmus Cederholm as its new Chief Investment Officer (CIO), effective from September....

Allocator Interviews

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -