- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 61,2 i mars: Lätt nedväxling från hög nivå

- Advertisement -

•Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) minskade till 61,2 i mars, från 62,4 i februari, och nådde därmed den lägsta nivån sedan september 2010. Nedgången sker dock från en hög nivå och alltjämt är det en övervikt av tjänsteföretag som uppger en konjunkturförbättring om än i en långsammare takt.

• Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för den största nedgången följt av sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym steg däremot i mars jämfört med månaden innan.

•Index för planerad affärsvolym blev 70,3 i mars, vilket är en oförändrad nivå jämfört med månaden innan. Tjänsteföretagens affärsvolymplaner signalerar därmed en fortsatt aktivitetsökning de närmaste sex månaderna, även om planerna har skruvats ned något jämfört med fjolårets sista kvartal.

•Även om prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 65,1 i mars från 69,9 i februari är det en övervikt av företag som uppger stigande priser. En stark svensk konjunktur och högre globala råvarupriser har sannolikt bidragit till det högre pristrycket i den privata tjänstesektorn.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -