PMI – tjänster sjönk till 61,2 i mars: Lätt nedväxling från hög nivå

•Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) minskade till 61,2 i mars, från 62,4 i februari, och nådde därmed den lägsta nivån sedan september 2010. Nedgången sker dock från en hög nivå och alltjämt är det en övervikt av tjänsteföretag som uppger en konjunkturförbättring om än i en långsammare takt.

• Av totalindexets fyra delkomponenter var det orderingången som svarade för den största nedgången följt av sysselsättning och leverantörernas leveranstider. Indexet för tjänsteföretagens affärsvolym steg däremot i mars jämfört med månaden innan.

•Index för planerad affärsvolym blev 70,3 i mars, vilket är en oförändrad nivå jämfört med månaden innan. Tjänsteföretagens affärsvolymplaner signalerar därmed en fortsatt aktivitetsökning de närmaste sex månaderna, även om planerna har skruvats ned något jämfört med fjolårets sista kvartal.

•Även om prisindexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 65,1 i mars från 69,9 i februari är det en övervikt av företag som uppger stigande priser. En stark svensk konjunktur och högre globala råvarupriser har sannolikt bidragit till det högre pristrycket i den privata tjänstesektorn.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.