Antalet SwedSec-licensierade ökade starkt under första kvartalet

Antalet anställda på finansmarknaden med SwedSec-licens (förvaltare, analytiker, mäklare, rådgivare med flera) har ökat markant under första kvartalet 2011. Per den 31 mars uppgick antalet licensierade till 8 750, vilket motsvarar en ökning med 12 procent på årsbasis. Även antalet SwedSec-anslutna företag ökade med 7 procent på årsbasis till 174 stycken.

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För förtroendet för finansmarknaden är det viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec – vilket för de anställda på värdepappersmarknaden medför kunskapskrav samt krav på att de regler som gäller på marknaden följs. SwedSec är ett självregleringsorgan, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig.

“Det är glädjande att finansbranschen tar ett så stort ansvar genom att så många företag ansluter sig till SwedSec och att de licensierar en så stor krets av sina anställda. Det visar att kunskap och regelefterlevnad är av yttersta vikt och att förtroendet står i centrum”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec. (Bild)

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.