- Advertisement -
- Advertisement -

Antalet SwedSec-licensierade ökade starkt under första kvartalet

- Advertisement -

Antalet anställda på finansmarknaden med SwedSec-licens (förvaltare, analytiker, mäklare, rådgivare med flera) har ökat markant under första kvartalet 2011. Per den 31 mars uppgick antalet licensierade till 8 750, vilket motsvarar en ökning med 12 procent på årsbasis. Även antalet SwedSec-anslutna företag ökade med 7 procent på årsbasis till 174 stycken.

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För förtroendet för finansmarknaden är det viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec – vilket för de anställda på värdepappersmarknaden medför kunskapskrav samt krav på att de regler som gäller på marknaden följs. SwedSec är ett självregleringsorgan, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig.

“Det är glädjande att finansbranschen tar ett så stort ansvar genom att så många företag ansluter sig till SwedSec och att de licensierar en så stor krets av sina anställda. Det visar att kunskap och regelefterlevnad är av yttersta vikt och att förtroendet står i centrum”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec. (Bild)

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -