- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 62,4 i februari: Tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas

- Advertisement -

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) föll till 62,4 i februari från 65,9 i januari, vilket är den största månatliga nedgången sedan maj 2010. Indexnivån indikerar dock om en fortsatt expansion i den privata tjänstesektorn om än i lägre takt, sannolikt till följd av att tillgången på lediga resurser krymper.

* Samtliga delindex förutom leverantörernas leveranstider minskade under februari månad. Den största nedgången svarade företagens affärsvolym för följt av orderingången. Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen är fortsatt högt även om delindexet för sysselsättningen sjönk något.

* De planerade affärsvolymerna har reviderats ned av tjänsteföretagen. Index blev 70,4 i februari vilket är en tydlig nedjustering av produktionsplanerna från i januari (78,4). Indexnivån signalerar dock alltjämt en fortsatt produktionsökning i den privata tjänstesektorn under det närmaste halvåret.

* Pristrycket från leverantörerna fortsätter att öka och indexet steg till 69,3 i februari, vilket är en historiskt hög nivå. En fortsatt stark konjunkturutveckling i Sverige och stigande globala insatsvarupriser har sannolikt bidragit till ett ökat kostnadstryck för de privata tjänsteföretagen, även om den svenska kronan har stärkts under motsvarande period.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...