- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 62,4 i februari: Tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas

- Advertisement -

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) föll till 62,4 i februari från 65,9 i januari, vilket är den största månatliga nedgången sedan maj 2010. Indexnivån indikerar dock om en fortsatt expansion i den privata tjänstesektorn om än i lägre takt, sannolikt till följd av att tillgången på lediga resurser krymper.

* Samtliga delindex förutom leverantörernas leveranstider minskade under februari månad. Den största nedgången svarade företagens affärsvolym för följt av orderingången. Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen är fortsatt högt även om delindexet för sysselsättningen sjönk något.

* De planerade affärsvolymerna har reviderats ned av tjänsteföretagen. Index blev 70,4 i februari vilket är en tydlig nedjustering av produktionsplanerna från i januari (78,4). Indexnivån signalerar dock alltjämt en fortsatt produktionsökning i den privata tjänstesektorn under det närmaste halvåret.

* Pristrycket från leverantörerna fortsätter att öka och indexet steg till 69,3 i februari, vilket är en historiskt hög nivå. En fortsatt stark konjunkturutveckling i Sverige och stigande globala insatsvarupriser har sannolikt bidragit till ett ökat kostnadstryck för de privata tjänsteföretagen, även om den svenska kronan har stärkts under motsvarande period.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Lynx Surpasses 100 Employees

Stockholm (HedgeNordic) – Systematic asset manager Lynx Asset Management has recently surpassed 100 employees, with over 20 new hires in 2023 across its headquarters...

Copper’s Significance in the World of Transition Essential Resources

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-based fund boutique St. Petri Capital has been running a thematic-focused long/short equity fund since early 2018. The fund employs a...

Ress Capital’s Hanna Persson Appointed to ELSA Board

Stockholm (HedgeNordic) – Hanna Persson of Ress Capital has been appointed to the Executive Board of the European Life Settlement Association (ELSA). This appointment,...

Nordic Funds Shortlisted for HFM European Awards

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has unveiled the list of shortlisted funds for the HFM European Awards 2023, with this year’s list featuring a...

Nordkinn Gears Up for Next Decade with Key Appointment

Stockholm (HedgeNordic) – Shortly after celebrating its tenth anniversary this summer, Nordkinn Fixed Income Macro Fund welcomed Anders Augusén as an investment manager effective...

Month in Review – August 2023

Stockholm (HedgeNordic) – After a promising start to the second half of the year in July, Nordic hedge funds dipped by 0.1 percent in...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -