- Advertisement -
- Advertisement -

PMI – tjänster sjönk till 62,4 i februari: Tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas

- Advertisement -

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) föll till 62,4 i februari från 65,9 i januari, vilket är den största månatliga nedgången sedan maj 2010. Indexnivån indikerar dock om en fortsatt expansion i den privata tjänstesektorn om än i lägre takt, sannolikt till följd av att tillgången på lediga resurser krymper.

* Samtliga delindex förutom leverantörernas leveranstider minskade under februari månad. Den största nedgången svarade företagens affärsvolym för följt av orderingången. Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen är fortsatt högt även om delindexet för sysselsättningen sjönk något.

* De planerade affärsvolymerna har reviderats ned av tjänsteföretagen. Index blev 70,4 i februari vilket är en tydlig nedjustering av produktionsplanerna från i januari (78,4). Indexnivån signalerar dock alltjämt en fortsatt produktionsökning i den privata tjänstesektorn under det närmaste halvåret.

* Pristrycket från leverantörerna fortsätter att öka och indexet steg till 69,3 i februari, vilket är en historiskt hög nivå. En fortsatt stark konjunkturutveckling i Sverige och stigande globala insatsvarupriser har sannolikt bidragit till ett ökat kostnadstryck för de privata tjänsteföretagen, även om den svenska kronan har stärkts under motsvarande period.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -