PMI – tjänster sjönk till 62,4 i februari: Tjänstekonjunkturen fortsätter att stärkas

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) föll till 62,4 i februari från 65,9 i januari, vilket är den största månatliga nedgången sedan maj 2010. Indexnivån indikerar dock om en fortsatt expansion i den privata tjänstesektorn om än i lägre takt, sannolikt till följd av att tillgången på lediga resurser krymper.

* Samtliga delindex förutom leverantörernas leveranstider minskade under februari månad. Den största nedgången svarade företagens affärsvolym för följt av orderingången. Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen är fortsatt högt även om delindexet för sysselsättningen sjönk något.

* De planerade affärsvolymerna har reviderats ned av tjänsteföretagen. Index blev 70,4 i februari vilket är en tydlig nedjustering av produktionsplanerna från i januari (78,4). Indexnivån signalerar dock alltjämt en fortsatt produktionsökning i den privata tjänstesektorn under det närmaste halvåret.

* Pristrycket från leverantörerna fortsätter att öka och indexet steg till 69,3 i februari, vilket är en historiskt hög nivå. En fortsatt stark konjunkturutveckling i Sverige och stigande globala insatsvarupriser har sannolikt bidragit till ett ökat kostnadstryck för de privata tjänsteföretagen, även om den svenska kronan har stärkts under motsvarande period.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.