Goda utsikter för svensk internetekonomi

Sveriges internetekonomi växer snabbt visar en rapport, den första i sitt slag, som Boston Consulting Group (BCG) på uppdrag av Google har tagit fram. Rapporten visar att det totala värdet på internetsektorn uppgick till 205 miljarder kronor år 2009, vilket motsvarar 6,6 procent av BNP. Därmed är internetsektorn större än såväl byggsektorn som jordbrukssektorn. Enligt rapporten kommer internetekonomin att fortsätta växa och väntas utgöra 7,8 procent av BNP år 2015. Samtidigt finns det potential för sektorn att växa ytterligare enligt BCG.

STOCKHOLM, 17 mars 2011 – Den svenska internetekonomin genererar idag 60 000 jobb. Det totala värdet på Sveriges internetekonomi uppgick 2009 till 205 miljarder kronor vilket motsvarar 6,6 procent av BNP. Det kan jämföras med byggsektorn som utgör omkring 5 procent av BNP och jordbruksektorn som utgör 2 procent. År 2015 väntas internetekonomin utgöra 7,8 procent av BNP.

  • Storleken på Sveriges internetekonomi väntas öka med i snitt 8 procent varje år. Av internetsektorns totala värde står e-handeln för omkring 53 procent, där konsumtion av resor, media och underhållning utgör den största delen, säger Tomas Nordahl, Senior Partner & Managing Director, BCG Sverige.

Utöver konsumtion utgör privata och offentliga investeringar i IT-relaterad infrastruktur, mjukvara och tjänster viktiga delar av den svenska internetekonomin
(21 respektive 13 procent). Export av informations- och kommunikationsteknik står för 13 procent av sektorn.

Som en del av undersökningen studerade även BCG hur internet påverkar små och medelstora företag. Resultatet indikerar att de företag som utnyttjar internet i sin försäljning har möjlighet att både växa snabbare och bli lönsammare. 65 procent av företag med hög webbnärvaro och som erbjuder varor eller tjänster online, har vuxit de senaste tre åren jämfört med 37 procent bland företag med låg webbnärvaro.

  • Resultatet indikerar att högre grad av internanvändning bland små och medelstora bolag förstärker tillväxten, produktiviteten och i viss mån även lönsamheten, säger Tomas Nordahl.

I en internationell jämförelse ligger Sverige i framkant enligt undersökningen. Sverige har en av världens starkaste infrastrukturer för IT och rankas högst i Europa inom området. Vi halkar dock efter när det gäller att köpa och sälja varor över internet, här hamnar Sverige på en femteplats medan Storbritannien toppar listan. Enligt BCG:s beräkningar finns dock tillväxtpotential för Sverige.

  • Ökad konsumtion är en förutsättning för sektorns tillväxt. Genom ökad konsumtion på internet i kombination med offentliga IT-investeringar i linje med Storbritannien kan den svenska internetekonomin växa till 9,3 procent av BNP 2015, säger Tomas Nordahl.
  • Av företagen i undersökningen har 70 procent produkter och prisinformation på internet men endast 8 procent erbjuder nätbaserad kundtjänst och mindre än 25 procent har någon form av e-handel. Här ser vi framförallt ett konsumentdrivet behov av utveckling, där företag som kan tillföra sofistikerade tjänster för betalning och support har mycket att vinna, avslutar Tomas Nordahl.
Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.