Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "Zenit"

Kräftgång för Brummer i juli

Kräftgång för Brummer i juli

Stockholm (HedgeNordic.com) – Juli blev överlag ingen bra månad för Brummer & Partners – nedgången summerades till -0,4% för de åtta singelstrategi-fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy. Det tuffa klimatet för några av fonderna verkar fortsätta och andra har fått medvind. Störst nedgång visade Futuris, som tappade -3,25% i juli och därmed endast är +1,47% för helåret. Futuris har kämpat[Read More...]

Brummer & Partners – uppåt i juni för flertalet fonder

Brummer & Partners – uppåt i juni för flertalet fonder

Stockholm (Hedgenordic.com) – Juni innebar en uppgång för majoriteten av fonderna inom Brummer-gruppen.  Sex av nio singelstrategifonder levererade positiv avkastning. Några stora tal blev det dock inte under månaden – bästa leveransen stod Futuris och Lynx för, med uppgångar på ca 1% – men Brummer-familjens knappt positiva avkastning för månaden på aggregerad nivå gjorde ändå att man var bättre än den[Read More...]

Återhämtning för Brummer i maj

Återhämtning för Brummer i maj

Stockholm (HedgeNordic.com) – Maj månad gav en välbehövlig återhämtning för Brummer & Partners fonder, efter ett par månader av trög utveckling och hög volatilitet. Det skriver fondbolaget i sitt månadsestimat för fondernas resultat under maj. För merparten av singelstrategifonderna inom Brummer var uppgången marginell, men likväl positiv under månaden. Endast en fond – Nektar – uppvisar en mindre nedgång på[Read More...]

Brummer & Partners – mars 2014: ”Upp som en sol, ned som en…”

Brummer & Partners – mars 2014: ”Upp som en sol, ned som en…”

Stockholm (Hedgenordic.com) – Tänk, det som började så bra… 2014 inleddes med överlag starka resultat för Brummer-gruppens fonder efter två månader och investerarna kunde glädjas åt god avkastning, men när mars månad summeras kan vi konstatera att det kostade – och det på vissa håll rejält. Av nio singelstrategier var det endast två som slutade månaden på plus. Marknaderna runt[Read More...]

Brummer & Partners – Februari stark månad överlag

Brummer & Partners – Februari stark månad överlag

Stockholm (Hedgenordic.com) – När Brummer & Partners summerar siffrorna för februari kan de konstatera att det blev en stark månad för hedgefondgruppen. Sju av nio singelstrategifonder levererade positiv avkastning – och några fall mycket starka uppgångar. Februari blev en bra månad för de senaste tillskotten inom Brummer. Kreditfonden Observatory steg 1,4% (ack. 2014: +2,2%) och makroförvaltaren Canosa levererade 1,8%, vilket[Read More...]

by 06/03/2014 Hedgefonder nyheter
Brummer Zenit:  stabilt år avslutades i positiv anda

Brummer Zenit: stabilt år avslutades i positiv anda

London (HedgeNordic.com) - Brummers Zenitfond avkastade 3.53% under helåret 2013 och avslutade året med ytterligare ett positivt kvartal med en avkastning på 1.5% då börsernas starka utveckling forsatte. Fonden hade tre positiva kvartal under året. Fondens ackumulerade avkastning sedan startdatum den 1 juli 1996 uppgår till 1 143.44%, vilket motsvarar 15.48% årlig avkastning. Sharpe-kvoten för motsvarande period är 1.06. Zenits fondförmögenhet[Read More...]

by 27/01/2014 Hedgefonder nyheter
Stark slutspurt i december för Brummer & Partners

Stark slutspurt i december för Brummer & Partners

Stockholm (HedgeNordic.com) – Brummer-fonderna spurtade under december och flera av dem avslutade året med betyget ”väl godkänt”. 7 av 9 fonder levererade positiv avkastning för helåret. För månaden så avslutade 8 av 9 singelstrategifonder december med positiv avkastning. Endast 2013-års sämsta fond inom Brummer-familjen – marknadsneutrala Archipel – tappade mark, -0,8% (2013: -3,0%). Nytillskottet inom gruppen, macro-fonden Canosa, dubblade nästintill[Read More...]

”Upp som en sol…” – Brummer tappar i halvtid

”Upp som en sol…” – Brummer tappar i halvtid

Stockholm (HedgeNordic.com) – Brummer-gruppen gjorde överlag mycket bra resultat bland sina fonder i november, som HedgeNordic.com rapporterade nyligen. Dock verkar det som att de marknadsvändningar som följde in i december stökade till det för flera av förvaltarna. Det framgår av estimaten för Brummer-fonderna som rapporteras per den 13 december. Marknadsneutrala Archipel fortsätter ner, -0,1% för de första två veckorna av[Read More...]

Brummer & Partners – positivt i november

Brummer & Partners – positivt i november

Stockholm (HedgeNordic.com) – Brummer & Partners hade återigen en bra månad i november, där samtliga fonder utom en levererade positiv avkastning. För helåret uppvisar endast två av nio singelstrategifonder negativa resultat. Den fond som fortsätter ha en tung utvecklingstrend är marknadsneutrala Archipel, som i november tappade 0,79% och därmed hittills förlorat -2,26% för helåret. Den andra fonden som fortfarande har[Read More...]

Blandad utveckling för Brummer i oktober

Blandad utveckling för Brummer i oktober

Stockholm (Hedgenordic.com) – Oktober månad gav en blandad utveckling för Brummer-fonderna. Flera steg marginellt, några tappade mark – och en återhämtade sig rejält. Totalt sett blev oktober en positiv månad, där Brummer Multi-Strategy – som är en kombination av alla singelstrategier – steg 0,4%. På den positiva sidan hittar bland annat nytillskottet Carve med en uppgång på 1,1%, vilket ger[Read More...]

Brummer & Partners – överlag positiva resultat i september

Brummer & Partners – överlag positiva resultat i september

Stockholm (HedgeNordic.com) – Flera av Brummers hedgefonder verkar ha hittat formen och visade överlag positiva avkastningstal i september. Sju av nio singelstrategifonder landade på plus. Den enskilt bästa prestationen stod TMT-fonden Manticore för. Den USA-baserade fonden visade upp en katapultliknande avkastning på 6,0% under månaden, vilket förde upp den ackumulerade avkastningen för 2013 till +31,6%. Och detta till en standardavvikelse[Read More...]

Brummer augusti – Manticore fortsätter att rusa

Brummer augusti – Manticore fortsätter att rusa

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefondförvaltaren Brummer & Partners rapporterar starka siffror överlag för augusti. Sju av nio singelstrategifonder rapporterar positiv avkastning under månaden och Brummer Multi-Strategy, som är en kombination av samtliga fonder, gav även den positiv avkastning i augusti. De enda negativa resultaten stod den tämligen nystartade Carve 2 och CTA-fonden Lynx för. Carve tappade marginella -0,25%, men står fortfarande[Read More...]

Brummer & Partners: stänger redan nya fonden Carve för nyteckning

Brummer & Partners: stänger redan nya fonden Carve för nyteckning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners lanserade i mitten av november 2012 den nya fonden Carve, med de tidigare Zenit-förvaltarna Per Josefsson, Peter Thelin och Bo Börtmark i ledningen. Strategin i Carve (Cross Asset Relative Value Equity focus) är bland annat att utnyttja skillnader i prissättningen av olika tillgångsslag inom ett bolags kapitalstruktur och kan t.ex. investera både i akter[Read More...]

by 18/07/2013 Hedgefonder nyheter
Blandade resultat i april för Brummer

Blandade resultat i april för Brummer

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners rapporterade blandade resultat för sina fonder när april månad summerades. Men man drog det längsta strået när Nordic Hedge Award belönade 2012-års bästa nordiska hedgefonder. April månad gav negativa avkastningssiffror för några av singelstrategierna inom Brummer & Partners. Zenit förlorade 0,55% under månaden och summerar 2013 hittills till -1,43%. Futuris hade även de en[Read More...]

by 15/05/2013 Hedgefonder nyheter
Mars månad bra för Brummer

Mars månad bra för Brummer

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners har publicerat sina månadsestimat för mars och man kan konstatera att det mesta verkar ha gått deras väg under senaste månaden. Sju av firmans åtta singelstrategifonder levererade positiv avkastning under månaden, endast Zenit tappade pengar – ner -0,6% under mars, -0,9% sedan årsskiftet. De större rörelserna under månaden stod Carve 1 och Futuris för,[Read More...]

by 04/04/2013 Hedgefonder nyheter
Brummer februari – ömsom vin, ömsom vatten…

Brummer februari – ömsom vin, ömsom vatten…

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Februari månad bjöd på både upp- och nedgångar bland Brummerfonderna. Klart blev i alla fall under månaden att tålamodet var slut för senaste tillskottet Benros, som under sina knappa två år lyckades kosta Brummer Multi-Strategy (BMS) ca -0,5%. BMS säljer sitt innehav i fonden och därmed är nog det äventyret slut för Benros. Under februari tappade man[Read More...]

by 07/03/2013 Hedgefonder nyheter
Brummer-fonder fick bra början på 2013

Brummer-fonder fick bra början på 2013

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fonderna inom Brummer-familjen hade generellt sett en bra månad – det konstateras när resultaten för januari summeras. Futuris steg goda 2,02% under månaden och CTA-fonden Lynx verkligen lyckades hitta rätt trender och leverera 3,60% under perioden. Kredithedgefonden Observatory hade även de en bra månad, med en uppgång på 1,6%. Den riktiga rökaren i januari stod dock teknologifonden[Read More...]

by 13/02/2013 Hedgefonder nyheter
Två svenskar på topplistan när Bloomberg rankar världens 100 bästa hedgefonder

Två svenskar på topplistan när Bloomberg rankar världens 100 bästa hedgefonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När affärstidskriften Bloomberg Markets i sitt kommande februari-nummer rankar världens 100 bästa hedgefonder 2012 lyckas två svenska fondförvaltare leta sig in på listan för fonder över 1 miljard USD: Cevian Capital II och Brummer-fonden Zenit. Christer Gardells fond Cevian lyckades inta en hedrande 29:e plats, medan Brummer & Partners ursprungsfond Zenit återfinns på plats 64. Detta under[Read More...]

by 08/01/2013 Hedgefonder nyheter
Bild: (c) shutterstock---Nagy Bagoly Arpad

Brummer & Partners lanserar ny diskretionär global makrofond

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer & Partners startar ett ny global makrofond tillsammans med makroförvaltarna Tim Attias och Santiago Alarco. Det innebär att ytterligare ett förvaltarteam tillkommer till gruppen. Efter framgången med lanseringen av mångmiljardfonden Carve – startad av bland annat Zenit-veteranerna Peter Thelin och Per Josefsson – kompletterar nu alltså Brummer sitt utbud av strategier med ytterligare en fond som[Read More...]

by 28/11/2012 Hedgefonder nyheter
Mixat för Brummers fonder i oktober

Mixat för Brummers fonder i oktober

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi lägger oktober månad till handlingarna kan vi konstatera att utvecklingen i mångt och mycket fortsatte som i september för fonderna inom Brummer & Partners: några vinnare och några förlorare. Och bland förlorarna – en rejäl snyting. Hälften av singelstrategierna inom Brummer-familjen lyckades hålla näsan över vattenytan och leverera positiv avkastning under oktober – och vissa[Read More...]

by 07/11/2012 Hedgefonder nyheter